Vivace, tablete protiv hipertenzije

0

Vivace tablete se koriste za lečenje esencijalne hipertenzije (za pritisak koji je povišen). Ovaj lek se primenjuje i za kardiovaskularnu prevenciju: smanjenje kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata sa ishemijskom bolesti srca, moždanim udarom ili oboljenjima periferne cirkulacije u anamnezi ili dijabetesom sa najmanje jednim kardiovaskularnim faktorom rizika. Primenjuje se i u lečenju bolesti bubrega, kod početne glomerularne nefropatije kod dijabetesa.

Vivace tablete se primenjuju i kod lečenja simptomatske srčane insuficijencije, kod sekundarne prevencija nakon akutnog infarkta miokarda, kod infarkta miokarda kod pacijenata sa kliničkim znacima srčane insuficijencije.

Vivace tablete

Doziranje i način primene

Preporučuje se uzimanje leka svakog dana u isto vreme. Lek se može uzimati pre, za vreme ili posle jela. Tablete se gutaju cele sa malo vode.

Ako je moguće, treba prekinuti sa davanjem diuretika 2 do 3 dana pre započinjanja terapije ovim lekom. Kod pacijenata sa hipertenzijom kod kojih nije prekinuta terapija diuretikom, početna doza leka je 1,25 mg. Vivace se može primenjivati kao samostalna terapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.Terapija obično počinje postepeno sa početnom dozom od 2,5 mg dnevno.

Doza se može duplirati u periodu od dve do četiri sedmice da bi se postepeno postigao zadovoljavajući krvni pritisak. Maksimalna dozvoljena doza leka je 10 mg dnevno.

Dozu leka će lekar postepeno povećavati u odnosu na odgovor pacijenta na terapiju.

Kontraindikacije

Bezbednost i efikasnosti primene Vivace tableta kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina nije utvrđena. Ostale kontraindikacije su preosetljivost na ramipril, ili neki drugi sastojak leka, zatim angioedem u anamnezi, vantelesni terapijski postupci, hemodinamski relevantne bilateralne stenoze renalne arterije ili unilateralna stenoza u jedinom funkcionalnom bubregu – Drugi i treći trimestar trudnoće , hipotenzivna ili hemodinamska stanjakod nestabilnih pacijenata.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Antihipertenzivni lekovi i drugi lekovi koji mogu da snize krvni pritisak, antidepresivi, anestetici, baklofen, alfuzosin, doksazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin, kao i alkohol, mogu uticati na dejstvo ovog leka.

Istovremena primena ACE inhibitora i NSAIL može da dovede do povećanog rizika od pogoršanja bubrežne funkcije i povećanja koncentracija kalijuma u krvi.

Primena leka u trudnoći i dojenje

Korišćenje leka Vivace se ne preporučuje u prvom i trećem trimestru trudnoće. Medjutim, ako lekar proceni da je nastavak terapije potreban, pacijentkinje koje planiraju trudnoću treba dapredju na alternativnu antihipertenzivnu terapiju.

Novorođenčad, čije su majke uzimale ACE inhibitore, treba pažljivo pratiti zbog pojave hipotenzije . Zbog nedovoljno informacija o primeni leka tokom dojenja, ne preporučuje se da se koristi u tom periodu.

Napomena: Neka neželjena dejstva – smanjenje krvnog pritiska i vrtoglavica mogu smanjiti koncentraciju i sposobnost pacijenta da reaguje, pa su zato rizik prilikom upravljanja mašinama ili vozilima. U tom slučaju, izbegavajte navedene aktivnosti.

Neželjena dejstva – nuspojave

Nuspojave koje se mogu javiti tokom primene ovog leka uključuju uporan, suvi kašalj i reakcije hipotenzije. Ozbiljna neželjena dejstva su angioedem, hiperkalemija, oštećenja bubrega ili jetre, pankreatitis, teške kožne reakcije i neutropenija.

Prijavljeni su i smanjenje broja eritrocita, smanjenje hemoglobina i trombocitopenija, oštećenje koštane srži, pancitopenija i hemolitička anemija Imunološki poremećaji, anafilaktičke ili anafilaktoidne reakcije, povećanje antinuklearnih antitela, poremećaji metabolizma i ishrane, poremećaj vida – zamućenje vida, konjuktivitis, tinitus, tahikardija, aritmija, palpitacije i periferni edem, kašalj, golicanje u grlu, bronhitis, sinuzitis, dispneja, bronhospazam…

Cena leka je oko 200 dinara. Moguća zamena je lek Ramipril.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.