Vigantol – za prevenciju nedostatka vitamina

0

Lek Vigantol, se u vidu oralnih kapi, odnosno rastvora koristi kao vitaminski preparat. Vigantol sadrži holekalciferol – vitamin D3 .

Vigantol se primenjuje i za odrasle i za decu i to u prevenciji rahitisa, prevenciji nedostatka vitamina D, kod poremećaja resorpcije, kao prateća terapija kod osteoporoze i za bebe , u prevenciju rahitisa kod onih koje su prevremeno rođene. Ovaj vitamin se još koristi i kod loše resorpcije hrane, u terapiji rahitisa, osteomalacije i hipoparatireoidizma.

Kontraindikacije

Lek Vigantol nemojte primenjivati u slučaju da ste alergični na holekalciferol ili na bilo koju drugu materiju u leku.

Vigantol se ne propisuje osobama koje pate od hiperkalcemije (to je povišena koncentracija kalcijuma u krvi) ili od hiperkalciurije (to je povišena koncentracija kalcijuma u urinu).

Vigantol kapi

Posebna opreznost pri primeni ovih kapi je potrebna ako imate sklonost ka stvaranju kamena u bubregu, patite od poremećaja pri izlučivanju kalcijuma i fosfata mokraćom ili ako ste na terapiji derivatima benzotiadizina. Lek se uzima s posebnom opreznošću kod nepokretnih osoba. U svim tim slučajevima postoji rizik od javljanja hiperkalcemije ili hiperkalciurije.

U slučaju da patite od sarkoidoze, usled mogućeg rizika od povećane konverzije vitamina D u njegovu aktivnu formu, potrebno je kontolisati koncentracije kalcijuma u krvi i mokraći. Takodje, ako imate poremećaj metabolizma paratiroidnog hormona, može se javiti predoziranje vitaminom D. U tom slučaju se koriste drugačiji preparati vitamina.

Kod osoba čije su funkcije bubrega oštećene, tokom terapije Vigantolom, treba pratiti dejstvo leka na metabolizam kalcijuma i fosfata.

Ako je reč o dugotrajnoj terapiji Vigantolom, neophodno je praćenje koncentracije kalcijuma u krvi i urinu i proveravanje funkcije bubrega, naročito kod starijih pacijenata.

Primena Vigantola u trudnoći i dojenje

Pri dnevnoj dozi do 500 i.j., nisu poznati rizici. Ipak, dugotrajno predoziranje vitaminom D mora da se izbegne za vreme trudnoće, zato što može da dovede do fizičke i mentalne zaostalosti ili do urođenih srčanih i očnih oboljenja kod beba.

Lek Vigantol se može koristiti za vreme drugog stanja, jedino ukoliko je to neophodno i u dozama koje su potrebne za eliminaciju nedostatka. Vitamin D prolazi u mleko ali predoziranje kod dece na taj način nije zabeleženo.

Doziranje i način primene leka

Ako nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje kod prevencije rahitisa je jedna kap leka dnevno, kao i kod prevencije deficita vitamina.

U pratećoj terapiji kod osteoporoze doza je obično dve kapi Vigantola dnevno, kao i kod prevencije rahitisa kod prevremeno rođenih beba aliu svakom slučaju doziranje mora da odredi lekar.

Kod prevencije deficita vitamina D i riziku kod malapsorpcije doziranje odredjuje lekar a uobičajeno je 6 do 10 kapi na dan.

Za prevenciju deficita vitamina D kod novorođenčadi i dece doziranje po danu je obično 2 do 10 kapi leka, kao i kod prevencije deficita vitamina D kod odraslih.

Za terapiju hipoparatireoidizma raspon doze je od 10000 do 200000 i.j. vitamina D dnevno.

Moguća neželjena dejstva – nuspojave

Neželjena dejstva su posledica prekomernih doza leka. U zavisnosti od doze i dužine terapije, moguća je pojava teške i dugotrajne hiperkalcemije a posledice togamogu biti srčane aritmije, mučnina, povraćanje, psihički simptomi, poremećaj svesti, povećan nagon za mokrenjem, povećana žeđ, gubitak apetita, gubitak težine, kamenje u bubrezima, bubrežne kalcifikacije, kalcifikacije u vankoštanim tkivima…

Cena leka je oko 850 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.