Valsacor – lek protiv hipertenzije

0

Lek Valsacor se koristi za lečenje hipertenzije kod odraslih, dece i kod adolescenata. Ove tablete se još primenjuju kod nedavnog srčanog infarkta i kod stabilnih odraslih bolesnika sa simptomatskim srčanim popuštanjem ili sa infarktom miokarda.

Doziranje i način primene

U lečenju hipertenzije, preporučena početna doza leka je 80 mg jednom dnevno. Antihipertenzivni učinak leka se oseća već posle dve nedelje a maksimalni učinak se dostiže nakon četiri sedmice. Kod nekih pacijenata kod kojih krvni pritisak nije adekvatno regulisan, doza leka može da se poveća na 160 mg – maksimum do 320 mg.

Kod stanja posle srčanog infarkta, lečenje se obično počinje već posle 12 sati posle infarkta. Početna doza je 20 mg dva pua dnevno a u narednih nekoliko nedelja, doza se postepeno povećava na 40 mg, 80 mg i 160 mg dvaput na dan. Maksimalna doza je 160 mg dva puta na dan.

Inače je opšta preporuka da bolesnici dostignu dozu od 80 mg dva puta na dan tokom dve nedelje po uvodjenja u lečenje a maksimalna doza 160 mg dva put dnevno treba da bude dostignuta za 3 meseca, uz uzimanje u obzir odgovor pacijenta na lek. Smanjivanje doze će možda biti potrebno u slučaju da se kod pacijenta pojave simptomatska hipotenzija ili bubrežna disfunkcija.

Valsacor lek

Ovaj lek mogu da koriste i pacijenti posle srčanog infarkta koji se paralelno leče drugim lekovima, kao što su trombolitici, acetilsalicilna kiselina, blokatori beta- adrenergičkih receptora…

Kod srčanog popuštanja, preporučena početna doza leka je 40 mg dva put na dan. Doza se postepeno povećava na 80 mg a onda na 160 mg dva puta na dan, do maksimalne doze koja odgovara bolesniku.

Kod pacijenata sa srčanim popuštanjem, neophodno je redovno praćenje rada bubrega.

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata kao ni kod osoba koje imaju klirens kreatinina >10 ml/min.

Kontraindikacije

Ovaj lek je kontraindikovan kod bolesnika sa jakim oštećenjem jetrene funkcije, bilijarnom cirozom i kod bolesnika s kolestazom. Lek se ne sme koristiti ni ukoliko kod pacijenta postoji preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu.

Pedijatrijska populacija

Kod dece i adolescenata starosti od 6 do 18 godina, početna doza leka je 40 mg jednom dnevno za decu koja imaju manje od 35 kg i 80 mg jednom za decu koja su teška 35 kg ili više. Doza se prilagodjava na osnovu odgovora pacijenata.

Ove tablete se ne preporučuju za lečenje srčanog popuštanja i nedavnog srčanog infarkta kod dece i adolescenata koji imaju manje od 18 godina.

Lek se uzima nezavisno od obroka a treba ga uzimati s vodom. Valsacor i alkohol nisu posebno kontraindikovani, ali se preporučuje izbegavanje alkoholnih pića tokom terapije.

Lek u trudnoći i dojenje

Valsacor se ne sme koristiti u drugom i trećem tromesečju trudnoće a ne preporučuje se ni tokom prvog tromesečja. Poželjno je prekinuti i nastaviti alternativnu terapiju.

Pošto nema informacija o upotrebi leka za vreme dojenja, ne preporučuje se njegova primena kod dojilja.

Nuspojave – neželjena dejstva leka

Vrtoglavica, svrab, hiperkalijemija, hipotenzija, vaskulitis, kašalj, dijareja, angioedem, osip, mijalgija, bubrežno zatajivanje i oštećenje bubrežne funkcije, astenija, umor.

U slučaju predoziranja, može se desiti jaka hipotenzija koja može dovesti do sniženja funkcija svesti, kolapsa i/ili šoka. U tom slučaju, potrebna Vam je hitna lekarska pomoć.

Cena leka je oko 280 dinara

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.