Sidata – tablete protiv depresije

0

LEK SIDATA se koristi u terapiji simptoma depresije, uključujući i depresiju praćenu simptomima anksioznosti. Posle zadovoljavajućeg terapijskog efekta, nastavkom terapije se dolazi do efikasnosti u prevenciji recidiva početne epizode depresije ili pojave novih depresivnih epizoda. Sidata tablete se koriste i u terapiji opsesivno kompulzivnog poremećaja gde terapija održavanja može da traje i 2 godine. Sidata se primenjuje i u terapiji paničnog poremećaja, sa ili bez agorafobije i u terapiji socijalnih fobija, posttraumatskog poremećaja i kod opsesivno kompulsivnog poremećaja kod dece koja su starija od 6 godina.

Doziranje i način primene

Ovaj antidepresiv treba primenjivati jednom dnevno. Početna doza leka kod depresije i opsesivno kompulzivnog poremećaja je 50 mg na dan, a uobičajena terapijska doza je takodje 50 mg/dan. Tolika je i minimalna preporučena efektna doza kod opsesivno kompulsivnog i paničnog poremećaja.

Sidata lek

Medjutim, terapija paničnog poremećaja, socijalne fobije i posttraumatskog stresnog sindroma, započinje se sa 25 mg/dan, i posle jedne sedmice dozu treba povećati na 50 mg/dan. Taj režim doziranja se pokazao efikasan imajući u vidu učestalost neželjenih dejstava leka.

Pošto je socijalna fobija hronično oboljenje, ovaj preparat se može uzimati tokom nekoliko nedelja, uz podešavanje doze koje se odredjuju za svakog pacijenta posebno. Maksimalna dužina lečenja bila je 44 nedelje.

Maksimalna dnevna doza leka je 200 mg. a izmene doza bi trebalo raditi na nedeljnom nivou.

Prvi efekti uspešnosti lečenja mogu se primetiti posle 7 dana, iako je uglavnom potrebno 2 do 4 nedelje, pa i duže vreme, kako bi se u potpunosti ispoljilo dejstvo leka. Kada se postigne pun terapijski odgovor, dozu treba postepeno snižavati, do postizanja najniže efektne doze. Upotreba leka kod dece i adolescenata mladjih od 18 godina a koji imaju dijagnozu major depresije, se ne preporučuje.

Bezbednost i efikasnost primene kod dece mlađe od 6 godina, nije ispitivana, pa se njegova primena ne preporučuje.

Kontraindikacije

Sidata tablet ne treba da koriste:

– Pacijenti preosetljivi na sertralin ili bilo koji drugi sastojak preparata,

– Pacijenti koji već koriste lekove iz grupe inhibitora MAO i pimozid,

– Pacijenti sa nestabilnom formom epilepsije i drugim konvulzivnim poremećajima,

– Pacijenti sa značajnim stepenom oštećenja funkcije jetre.

Lek se ne korsti tokom drugog stanja ni tokom perioda dojenja.

Mere opreza: Kod pacijenata mlađih od 25 godina na terapiji antidepresivima postoji veći rizik od suicidalnog ponašanja, pa je potrebno pažljivo praćenje pacijenata, naročito u ranim fazama lečenja.

Sertralin i alkohol

Istovremena primena leka sa alkoholom se ne preporučuje.

Neželjena dejstva – nuspojave leka

Mučnina predstavlja najčešće neželjeno dejstvo ovog leka. Kod muškaraca se u lečenju socijalnih fobija, može javiti seksualna disfunkcija i to u procentu od 14 posto.

Prijavljene su i sledeće nuspojave leka: produženi EKG interval, pokušaj samoubistva, konvulzije, ekstrapiramidalni poremećaji, parestezije, depresija, pojava halucinacija, purpura, pojačano znojenje, anemija, poremećaj hepatičke funkcije, porast ALT, cistitis, herpes simplex, otitis externa, bol u uhu, bolovi u mišićima, osećaj malaksalosti, ospa, curenje iz nosa, smanjenje telesne težine, trzaji mišića, abnormalni snovi, apatija, albuminurija, polakiurija, poliurija, bol u grudima, poremećaji u menstrualnom ciklusu, gubljenje kose, dermatitis, oboljenja kože, abnormalni miris kože, urtikarija crvenilo u licu.

Cena leka je oko 500 dinara. Proizvodjač je Hemofarm, Vršac.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.