Prilinda – lek protiv visokog pritiska

0

Lek Prilinda se koristi u terapiji hipertenzije (za pritisak koji je povišen) zatim u kardiovaskularnoj prevenciji kod pacijenata koji pate od aterotrombotičkih kardiovaskularnih bolesti. Lek proizvodi Hemofarm Vršac.

Prilinda tablete se koriste i u terapiji bubrežne bolesti kod sekundarne prevencije nakon akutnog infarkta miokardai za  redukciju mortaliteta akutne faze infarkta miokarda.

Doziranje i način primene

Lek se pije svakog dana i to uvek u isto vreme. Prilinda tablete se mogu uzimati pre, za vreme ili nakon jela. Tablete se gutaju sa malo tečnosti i ne smeju se žvakati ili lomiti.

Prilinda lek

Kod hipertenzivnih bolesnika koji uzimaju diuretike, početna terapija je obično 1,25 mg  jednom na dan. Tokom terapije treba kontrolisati bubrežnu funkciju i koncentraciju kalijuma u serumu. Kod arterijske hipertenzije, dozu treba individualno odrediti u skladu sa odgovorom pacijenta na terapiju.

Ovaj lek se može primenjivati kao samostalna terapija ili u kombinaciji sa drugim grupama lekova.

Terapija se počinje postepeno uz početnu preporučenu dnevnu dozu od 2,5 mg.

Doza se može duplirati u intervalima od dve do četiri nedelje kako bi se dostigle ciljne vrednosti krvnog pritiska. Maksimalna dnevno dozvoljena doza je 10 mg.

Kod simptomatske srčane insuficijencije, početna doza kod pacijenata na diuretskoj terapiji, preporučena početna doza je 1,25 mg dnevno.

U sekundarnoj prevenciji nakon akutnog infarkta miokarda, početna doza je 2,5 mg dva puta na dan, tokom tri dana.

Prilinda u trudnoći

Ako je terapija neophodna, pacijentkinje koje planiraju trudnoću treba da predju na alternativnu antihipertenzivnu terapiju koja je bezbedna za primenu u drugom stanju.

Primena leka se ne preporučuje tokom  trudnoće, posebno u prvom tromesečju.

Uticaj leka na psihofizičke sposobnosti

Smanjenje krvnog pritiska zbog primene leka može uzrokovati omaglicu i tako smanjiti sposobnost koncentracije i reakcije prilikom vožnje ili upravljanja mašinama.

Kontraindikacije

Prilinda se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mladjih od 18 godina zato što nema dovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti.

Nemojte koristiti ovaj lek u slučaju preosetljivostu na ramipril, druge ACE inhibitore ili bilo kojisastojak tableta.

Lek se ne sme primeniti ni u slučaju ranijeg prisustva angiodema.

Lek je kontraindikovan i kod ekstrakorporealnih tretmana koji dovode do kontakta izmedju krvi i negativno naelektrisanih površina.

Lek sene sme koristiti ni u slučaju značajne bilateralne stenoze renalne arterije ili unilateralne stenoze u jedinom funkcionalnom bubregu.

Ramipril se ne sme koristiti kod pacijenata sa hipotenzivnim ili hemodinamski nestabilnim stanjem.

Ne preporučuje se da tokom terapije ovim lekom paralelno konzumirate i alkohol.

Neželjena dejstva – nuspojave

Kao posledica dejstva leka može se javiti suvi kašalj i reakcije koje su posledica hipotenzije. Kašalj nestaje sa prekidom terapije.

Ozbiljne neželjene reakcije su angioedem, hiperkalemija, oštećenje bubrega ili jetre, pankreatitis, teške kožne reakcije i neutropenija ili agranulocitoza. Angioedem je češća nuspojava kod pacijenata crne rase u odnosu na druge grupe pacijenata.

Predoziranje: Simptomi predoziranja uključuju ekscesivnu perifernu vazodilataciju, bradikardiju, poremećaje elektrolita i bubrežnu insuficijenciju. U slučaju predoziranja potreban je strogi nadzor pacijenta, a terapija je simptomatska.

Cena ovog leka je oko 350 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.