Preductal® mr – lek za lečenje angine pektoris

0

Lek Preductal MR kao aktivnu supstancu imatrimetazidin koji štiti metabolizam ćelija u slučajevima hipoksije ili ishemije pa tako održava ćelijsku homeostazu – ravnotežu i stabilnost. Indikacije: Tablete Preductal MR se koriste za lečenje stabilne angine pektoris (bol u grudima uslovljen koronarnim bolestima) kod odraslih bolesnika i to kombinovano sa drugim lekovima koji se koriste u lečenju te bolesti.

Kontraindikacije

Preductal MR ne treba koristiti ako je pacijent alergičan na trimetazidin ili bilo koju pomoćnu supstancu u tabletama.  Preductal mr se takodje ne primenjuje kod osoba koje imaju Parkinsonovu bolest – oboljenje mozga koje uzrokuje drhtavicu, ukočenost, usporene pokrete i nesiguran neuravnotežen hod, ni u slučaju da imate ozbiljne probleme sa radom bubrega.

Preductal mr lek

Lek ne treba primenjivati kao terapiju u slučaju napada angine i Preductal mr nije inicijalna terapija za nestabilnu anginu kao što se ne koristi ni u terapiji srčanog udara u prehospitalnoj fazi ili za vreme prvih dana boravka u bolnici. Preductal mr i alkohol nisu posebno kontraindikovani.

Tokom terapije ovim lekom je moguća pojava bola iza grudne kosti pa o tome obavestite svog lekara jer će možda biti neophodna nova procena bolesti i razmatranja druge terapijske mogućnosti  kao što je farmakoterapija, revaskularizacija. Takodje, ovaj lek može da  pogorša simptome poput tremora, ukočenosti, usporenih i nevoljnih pokreta, nestabilnog i nesigurnog hoda, posebno kod starijih osoba pa takodje i to prijavite lekaru. Kod starijih pacijenata nisu potrebne mere podešavanja doza.

Preductal u trudnoći i dojenje

Primena ovog leka u toku trudnoće i dojenja se ne preporučuje. U slučaju da utvrdite da ste trudni za vreme terapije ovim lekom, konsultujte se sa svojim lekarom, jer će on proceniti mogućnosti nastavka terapije. Zbog nedostatka podataka o izlučivanju u majčino mleko, nije preporučljivo dojenje dok traje terapija.

Primena leka kod dece i adolescenata

Osobama koje su mladje od 18 godina se ne preporučuje lek Preductal MR.

Uzimanje leka Preductal MR sa hranom ili pićima

Lek Preductal MR se uzima za vreme jela.

Uticaj leka na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Ovaj lek može da izazove vrtoglavicu ili pospanost koje mogu da utiču na sposobnost pri upravljanju motornim vozilima ili rukovanju mašinama.

Doziranje i način upotrebe leka

Obavezno primenjujte Preductal MR na način koji Vam je odredio Vaš lekar.

Uobičajena doza leka je jedna tableta ujutru i jedna tableta uveče tokom obroka. Vaš lekar će preispitati terapiju kada prodje tri meseca i zaključiti da li je odgovor na terapiju odgovarajući. Ako patite od nekog oboljenja bubrega ili imate više od 75 godina, lekar će možda da  prilagodi preporučenu dozu.

Predoziranje: U slučaju da ste primenili više leka nego što je to propisano, javite se lekaru iako je intoksikacija malo verovatna. Predoziranje može da snizi periferni arterijski otpor što je praćeno hipotenzijom naletima vrućine. Ukoliko ste pak zaboravili da uzmete lek na vreme, nastavite terapiju uobičajeno ali nikada ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu propuštenu. Nemojte odjednom da stopirate terapiju ovim lekom bez prethodnog konsultovanja sa lekarom.

Moguće nuspojave

Kao i svi lekovi, tako i lek Preductal MR može da izazove neka neželjena dejstva, koja se ipak neće javiti kod svih pacijenata.

Prijavljena su sledeća česta neželjena dejstva: vrtoglavica, glavobolja, bolovi u stomaku, dijareja, problemi sa varenjem, mučnina, povraćanje, osip, svrab, koprivnjača, malaksalost.

Cena leka je oko 1000 dinara

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.