Plendil – lek za hipertenziju

0

Lek Plendil se koristi za lečenje hipertenzije (za pritisak koji je povišen) i terapiju kod stabilne angine pektoris. Zamena za Plendil je lek Felodipin STADA®.

Doziranje i način primene

Plendil tablete se uzimaju jednom dnevno, najbolje ujutru a njihov učinak traje 24 sata. Tableta se guta sa vodom i se ne sme se žvakati ili drobiti. Tableta se uzima na prazan želudac ili uz lagan obrok.

Kod hipertenzije doze treba prilagođavati individualno a lečenje se obično počinje dozom od 5 mg jednom dnevno. Uobičajena doza je 5 mg dnevno. Ako je neophodno, doza se može povećati ili se Plendilu može dodati još neki  antihipertenzivni lek. Pojedinim pacijentima koji su stariji ili imaju oštećenu funkciju jetre, može biti dovoljna doza od 2,5 mg na dan. Uglavnom nisu potrebne doze koje su veće od 10 mg dnevno. Kod angine pektoris doza se takodje prilagođava individualnoa lečenje se počinje dozom od 5 mg na dan, a doza se može  povećati na 10 mg dnevno. Plendil je lek koji se može kombinovati s beta-blokatorima. Pacijenti sa teško oštećenom funkcijom bubrega moraju uzimati Plendil s oprezom.

Plendil lek

Kontraindikacije

Plendil je kontraindikovan kod bolesnika s kardijalnom dekompenzacijom, kod bolesnika s akutnim infarktom miokarda,  sa nestabilnom anginom pektoris, tokom trudnoće, i kod bolesnika preosetljivih na aktivnu ili bilo koju drugu komponentu leka.

Oprez je neophodan kod primene felodipina kod bolesnika sa stenozom aorte, oštećenom funkcijom jetre i teško oštećenom funkcijom bubrega.

Prilikom obavljanja poslova koji traže punu pažnju kao što su upravljanje vozilima ili rukovanja na mašinama, imajte na umu da se tokom uzimanja Plendila mogu javiti omaglica i umor, pa se preporučuje pažnja.

Neželjena dejstva – nuspojave

Kao i svi lekovi tako i Plendil može izazvati neka neželjena dejstva koja se ipak neće javiti kod svih pacijenata.

Najčešća nuspojava Plendila je blago do umereno naticanje gležnjeva, koje zavisi od doze, a uzrokovano je prekapilarnom vazodilatacijom. Ispitivanja pokazuju da je 2 posto pacijenata  prekinulo lečenje zbog naticanja. Takodje, početkom terapije ili posle povećanja doze mogu se javiti naleti vrućine, glavobolja, palpitacije, omaglica i umor. Ove reakcije su najčešće prolaznog karaktera. Zabeleženi su i slučajevi konfuzije i poremećaja spavanja. Hiperglikemija je još jedna nuspojava povezana s uzimanjem lekova iz grupe kojoj pripada Plendil. Slučajevi zadebljanja gingive primećeni su kod bolesnika koji imaju izraziti gingivitisom ili periodontitisom. Zadebljanje se može izbeći ili ukloniti intenzivnom higijenom zuba i usne duplje.

Plendil u trudnoći i dojenje

Pošto nema pouzdanih podataka o lečenju trudnica ovim lekom, Plendil se ne primenjuje u trudnoći, jer su ispitivanja na životinjama pokazala teratogeno dejstvo, pa zato  pre početka uzimanja Plendila treba isključiti trudnoću.  Ovaj lek se izlučuje u majčino mleko i ako majka uzima terapijske doze,  njen vrlo mali deo se prenosi detetu. Medjutim, pošto nema dovoljno iskustva s uzimanjem ovog leka tokom dojenja, nema ni procene rizika po dete pa se zato preporučuje da se Plendil ne uzima u periodu laktacije.

Cena leka je oko 500  dinara

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.