Pipem – protiv mokraćnih infekcija

0

Lek Pipem je uroantiseptik koji se koristi za lečenje infekcija mokraćnih puteva – za urinarne infekcije. Kapsule sadrže po 200 mg pipemidinske kiseline. Proizvodjač leka je Hemofarm Vršac.

Dejstvo leka Pipem

U zavisnosti od primenjene doze, ovaj antibiotik će delovati bakteriostatski ili baktericidno. Lek deluje na veliki broj gram-negativnih bakterija koje su, najčešći, uzročnici infekcija mokraćnih kanala – E. coli, sojevi Proteusa, sojevi Klebsiella-e i E. faecalis i neke gram-pozitivne bakterije. Kandida nije na spisku mikroba koji su u uputstvu navedeni kao uzročnici infekcija koje ovaj lek leči.

Ove kapsule se primenjuju kod akutnih i hroničnih infekcija donjih mokraćnih puteva koje su izazvane bakterijama osetljivim na pipemidinsku kiselinu, i kao dugotrajna terapija pijelonefritisa kod pacijenata koji su skloni recidivima bolesti.

Pipem lek

Kontraindikacije ( kada se lek Pipem ne sme koristiti )

Nemojte koristiti ove kapsule ako imate preosetljivost na pipemidinsku kiselinu ili druge hinolone,  ili preosetljivost na bilo koji sastojak leka, u sluaju insuficijencije bubrega, oboljenja jetre ili poremećaja funkcije jetre tokom terapije ovim lekom, zatim kod deficijencije glukozo-6-fosfat dehidrogenaze, i ako postoji istorija tendinopatija uzrokovanih primenom pipemidinske kiseline. Deca mladja od 15 godina ne treba da koriste Pipem. Pipem i alkohol nisu posebno kontraindikovani.

Pipem u trudnoći i dojenje

Lek Pipem se ne sme koristiti tokom trudnoće ni tokom perioda dojenja.

Mere opreza tokom terapije

Zbog mogućih neuroloških neželjenih dejstava kao što su glavobolja, vrtoglavica, poremećaj ravnoteže, moguć je uticaj leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.

Resorpciju ovog leka mogu da smanje lekovi koji se koriste za neutralisanje želudačne kiseline, koji sadrže magnezijum i aluminijum.

Doziranje

Uvek primenjujte Pipem kapsule na način koji Vam je odredio lekar i ne primenjujte lek na svoju ruku. Lek se primenjuje oralno a prosečna doza za odrasle je 400 mg (2 kapsule) dva puta dnevno (ujutru i naveče). Preporuka je da bolesnik za vreme lečenja poveća unos tečnosti.

Predoziranje: Ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se javite Vašem lekaru.

Simptomi predoziranja su povraćanje, dijareja, konvulzije i zbunjenost.

Ako ste pak zaboravili da na vreme uzmete lek, ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili dozu.

Lečenje ne treba naglo prekidati bez konsultovanja sa lekarom.

NEŽELjENA DEJSTVA LEKA – nuspojave

Pipemidinska kiselina uma zakarakteristiku da ima relativno mali broje blagih neželjenih efekata. Najčešće su zabeleženi sledeći neželjeni efekti – gastrointestinalni simptomi: muka, osećaj gađenja, povraćanje, bol u predelu želuca, dijareja (proliv) i konstipacija (zatvor), zatim reakcije preosetljivosti kao što su erupcije na koži, urtikarija (koprivnjača), svrab, fotosenzitivne reakcije, eozinofilija, groznica, angioedem (otok kapaka, usana i jezika) i anafilaktički šok.

Dosta  ređe se mogu pojaviti glavobolja, vrtoglavica, poremećaj u ravnoteži, malaksalost, osećaj žeđi i stomatitis, tendinitis… Zabeležene su i pojave povećanja nivoa uree u krvi, nivoa kreatinina, transaminaza, kao i umanjenje broja belih krvnih zrnaca.

Cena leka je oko 700 dinara a izdaje se samo na recept lekara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.