Metadon – jak opijat protiv simptoma apstinencije

0

Metadon je sintetički opijat koji ima dugotrajno dejstvo jer samo jedna doza leka traje od 24 do 36 sati.

Lek Metadon se uzima oralno (uljani rastvor ili tablete) ili u vidu injekcija. Ima dejstvo slično psihoaktivnim supstancama koje su depresori CNS – a, i zato se primenjuje kao terapija kod osoba koje imaju zavisnost od opijata poput heroina jer sprečava pojavu ili ublažava apstinencijalne simptome, kao posledicu prekida primene droga.

Metadon kao terapija

Osnovna primena Metadona je u terapiji odvikavanja zavisnika od heroina ili drugih lekova koji su slični morfinu, da bi se predupredio povratak drogama.

Koristi se i za detoksikaciju, kao analgetik i antitusik kod zavisnika od heroina u psihosocijalnom tretmanu.

Metadon lek

Kontraindikacije

Metadonor se ne primenjuje za lečenje kod dece, kod osoba sa hroničnim oboljnenjem jetre i bubrega, kod pacijenata koji aualergični na lek ili neku od pomoćnih supstanci kao ni u trudnoći. Lek se ne preporučuje ni dok traje dojenje novorodjenčeta.
Metadon i alkohol se nikada ne smeju uzimati zajedno!

Neželjene reakcije metadona

Kao i kod drugih drugih lekova i metadon može izazvati neke neželjene efekte – nuspojave.

Mogu se javiti tolerancija, psihička i fizička zavisnost, posebno kod dugotrajne terapije većim dozama ili ako je posredi zloupotreba leka. Neželjeni efekti kao posledice uzimanja metadona obično su prolaznog karaktera. Većina simptoma nestaje sa terapijom.
Nuspojave kod zavisnika od opijata koje se javljaju na početku lečenja mogu biti euforija, vrtoglavica, pospanost, mučnina, povraćanje, zatvor, jače znojenje, dizurija, edem.

Kod zavisnika od opijata za vreme terapije odvikavanja moguće je takodje pojačano znojenje, mučnina i opstipacija.

Nuspojave kod pacijenata koje nemaju zavisnost od opoida: euforija, glavobolja, nesanica, agitacija, poremećaj vida, suva usta, anoreksija, žučne kolike, bradikardija, palpitacije, srčani napadi, hipotenzija, prebojenost urina, smanjen libido, respiratorna depresija, osip, urtikarija, edem.

Neželjeni efekti metadona nakon prestanka uzimanja leka
Naglo ukidanje opijata dovodi do apstinencijalnog sindroma. Taj sindrom se može javiti i kod dece trudnica koje su zavisnice od opoida.

Simptomi su sledeći: nesanica, bolovi, curenje iz nosa, napadi kijavice, suzenje očiju, gubitak apetita i proliv. Uobičajeno se javljaju izmedju 24 i 48 sati po prekidu primene leka, i mogu da traju do 3 nedelje.

Apstinencijalni simptomi se sprečavaju primenom odgovarajuće doze orginalnog ili srodnog opoida a tolerancija se brzo smanjuje po prekidu primene metadona pa tako doza na koju je stečena tolerancija može biti i fatalna.

Napomena: Osoba koja je na primer tolerantna prema morfinu, istovremeno je tolerantna i prema ostalim opoidima kao što je metadon.

Predoziranje

Metadon je vrloo toksičan za osobe koje nisu tolerantne na opoide patako 50 do 100 mg može ugroziti život, dok svega 10 mg može dovesti do teškog trovanja a može biti sa fatalnim ishodom kod dece.
Posledice predoziranja su mioza, letargija, koma, konvulzije, dizartrija i nekardiogeni plućni edem, što je uglavnom i uzrok smrtnosti.

Cena za ovaj lek uključuje jedino participaciju jer se ne može kupiti u slobodnoj prodaji i bez recepta lekara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.