Lyrica – lek za anksioznost i epilepsiju

0

Lyrica tablete se koriste za lečenje periferne i centralne neuropatske boli kod odraslih osoba, zatim kao dodatna terapija kod napada epilepsije, kod generalizovanog anksioznog poremećaja, takodje kod odraslih pacijenata.

Doziranje i način primene

Doze se kreće u rasponu od 150 do 600 mg na dan, podeljeno u dve ili tri doze. Vaš lekar će detaljnije odrediti na koji način treba primenjivati Lyrica kapsule.

Za lečenje neuropatskog bola, početna doza može biti 150 mg na dan, podeljena u dve ili tri doze.

Kod tretmana epilepsije, lečenje se može započeti dozom od 150 mg na dan, podeljenom u dve ili tri doze.

Lyrica lek

Za lečenje generalizovanog anksioznog poremećaja, doza se kreće u rasponu od 150 do 600 mg na dan,u dve ili tri doze.

Smanjenje i prilagodjavanje doze tokom terapije će verovatno biti potrebno i o tome odlučuje Vaš lekar.

Kod starije populacije (iznad 65 godina) može biti potrebno smanjiti dozu leka zbog oslabljene funkcije bubrega.

Lek Lyrica se može uzimati s hranom ili bez nje.

Kontraindikacije

Ne koristite Lyrica tablete ako ste preosetljivi na aktivnu komponentu leka ili neku od pomoćnih supstanci.

Kod bolesnika sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi terapiju antidijabeticima.

Izbegavajte konzumiranje alkoholnih pića tokom terapije ovim lekom.

Nuspojave (neželjeni efekti na lek)

Moguće su reakcije preosetljivosti, uključujući slučajeve angioedema. U tom slučaju, odmah prekinite lečenje i potražite lekarsku pomoć.

Simptomi angioedema su oticanje lica, područja oko usta ili gornjih disajnih puteva.

Od nuspojavase još mogu javiti i omaglica, somnolencija, gubitak svesti, konfuzija i slabljenje mentalnih sposobnosti.

Nekada se može desiti i zatajivanje bubrega pa će možda biti potreban prekid terapije.

Drugi neželjeni efekti: nesanica, glavobolja, mučnina, anksioznost, proliv, sindrom nalik gripu, nervoza, depresija, bol, konvulzije, hiperhidroza, kongestivno zatajenje srca, suicidalne ideje i ponašanje, oslabljena funkcija donjeg dela gastrointestinalnog trakta, encefalopatija…

Napomena: Lyrica sadrži laktozu hidrat. Bolesnici s retkim naslednim problemima nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi trebalo da uzimaju ovaj lek.

Interakcije s drugim lekovima

Istovremena primena ovog leka sa oralnim kontraceptivima, neće uticati na dejstvo nijednog leka.

Omaglica, pospanost i smanjena koncentracija može se povećati ako se LYRICA uzima zajedno s lekovima koji sadrže: Oksikodon (koristi se protiv bolova), Lorazepam (koristi se za liječenje anksioznosti) i alkohol.

Trudnoća i dojenje

Lyrica se ne sme primenjivati tokom trudnoće osim ako to nije neophodno. Nije poznato izlučuje li se pregabalin u majčino mleko, pa se ovaj lek ne preporučuje tokom perioda dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama tokom terapije

LYRICA može uzrokovati omaglicu, pospanost i smanjenu sposobnost koncentracije. Ne smete voziti, upravljati mašinama, sve dok ne bidete sigurni da ovaj lek ne deluje na vaše sposobnosti.

Sigurnost i učinkovitost leka kod dece i adolescenata (mlađih od 18 godina) nije utvrđena zbog čega se pregabalin ne sme koristiti kod pacijenata mladjih od 18 godina.

Cena leka Lyrica je od oko 700 do 4 000 dinara u zavisnosti od pakovanja.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.