Leponex – lek za shizofreniju

0

Lek Leponex sadrži kao aktivnu supstancu klozapin. Ove tablete se koriste za terapiju kod pacijenata koji pate od shizofrenije i koji nisu dali odgovor na drugu terapiju ili ne podnose klasične neuroleptike. Leponex nije lek za spavanje, odnosno za lečenje nesanice.

Moguće nuspojave

Moguća neželjena dejstva leka su : granulocitopenija, agranulocitoza, trombocitopenija, eozinofilija, leukocitoza, leukemija, zatim glavoboja, konfuzija, pospanost, vrtoglavica, tremor, padavica, agitacija, suvausta, smetnje sa vidom, poremećaji znojenja, tahikardija, posturalna hipotenzija, hipertenzija, srčana aritmija, perikarditis, miokarditis i vrlo retko – tromboembolija.

Moguća su i sledeća nežejena dejstva: mučnina, povraćanje, opstipacija, ileus, žutica i vrlo retko hepatitis fulminantna nekroza jetre.

Medju ostalim nuspojavama su i kože reakcije i porast telesne težine.

Leponex lek

Doziranje leka

Prvog dana lečenja, doza leka je obično12,5 mg, jedan do dva puta dnevno. Drugog dana terapije doza je 25 mg ili 50 mg, jednom dnevno.

Sa trećim danom, doza se postepeno povećava do doze od 300 -450 mg/dan. Maksimalna doza je 900 mg na dan a doza održavanja je najniža efektivna doza.

Nikada ne prekidajte terapiju ovim lekom bez saveta lekara. Prestanak lečenja se mora obaviti postepeno.

Važna napomena: Pošto ovaj lek ima dejstvo da može da uzrokuje agranulocitozu, primenu treba ograničiti na pacijente koji imaju broj leukocita u granicama normale i kod kojih je moguća redovna kontrola broja belih krvnih zrnaca.

Oprez je neophodan kod pacijenata koji boluju od epilepsije, kardiovaskularnih, renalnih ili hepatičkih oboljenja, zatim kod osoba sa hipertrofičnom prostatom, i glaukomom.

Oprez je potreban i prilikom primene Leponexa kod dece, starijih pacijenata, kod žena u trudnoći i kod dojilja, ali i kod pacijenata koji upravljaju motornim vozilima. 

U slučaju predoziranja ovim lekom, morate se odmah javiti lekaru!

Dejstvo sa drugim lekovima

Lek se sa oprezom mora koristiti paralelno sa inhibitorima MAO, depresorima centralog nervnog sistema, narkoticima, antihistaminicima, varfarinom, benzodiazepinima, fenitoinom, karbamazepinom, antiholinergičkim lekovima, antihipertenzitivima, adrenalinom, lekovima s depresivnim delovanjem na respiratornu funkciju, cimetidinom, eritromicinom, selektivnim inhibitorima ponovnog preuzimanja serotonina, fluvoksaminom, litijumom. Leponex i alkohol ne bi trebalo istovremeno koristiti.

Pacijenti koji pate od Parkinsonove bolesti moraju početkom terapije ovim lekom pažljivo i redovno kontrolisati krvni pritisak.

Lek izaziva sedaciju i snižava prag epileptičnog napada, pa je važno da se takvim osobama naročito početkom lečenja, savetuje da ne upravljaju vozilima i mašinama.

Kontraindikacije (Kada se Leponex ne primenjuje)

Leponex se ne sme koristiti u slučaju preosetljivosti na lek, kod pacijenata koji pate od  granulocitopenije ili agranulocitoze, u slučaju nelečene epilepsije, kod cirkulatornog kolapsa, depresije CNS-a , kao i kod pacijenata koji imaju teška renalna ili srčana oboljenja, akutno ili progresivno oboljenje jetre.

Naročita pažnja je potrebna kod pacijenata koji imaju simptome slične gripu poput groznice ili upale grla.

Cena leka je od oko 800 pa do oko 2 000 dinara u zavisnosti od pakovanja. Tablete su dostupne kao tablete od 25 mg i 100 mg. Zamena mogu biti lekovi: Clozapin Sandoz i Clozapine.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.