Lamictal – tablete protiv epilepsije

0

Lamictal je lek iz grupe antiepileptika. Koristi se za lečenje bolesti kao što su epilepsija i bipolarni poremećaj.

Lamictal tablete leče epilepsiju blokiranjem signala u mozgu koji pokreću epileptične napade.

Kod odraslih i dece starije od 13 godina, ovaj lek se može koristiti samostalno ili uz druge

lekove, za lečenje epilepsije.

Lamictal se takođe može primenjivati s drugim lekovima u lečenju napada koji se pojavljuju u stanju poznatom kao Lennox-Gastautov sindrom.

Lamictal tablete

Kod dece starosti od 2 do 12 godina, Lamictal se može primenjivati s drugim lekovima u lečenju navedenih stanja. Može se koristiti i sam u lečenju određenog tipa epilepsije – apsans.

Lek se koristi i za depresiju (maničnu), odnosno kod pacijenata s bipolarnim poremećajem koje imaju ekstremne promene raspoloženja. Cena leka Lamictal je oko 1 600 dinara.

Kontraindikacije

Nemojte uzimati Lamictal ako ste alergični na lamotrigin ili neki drugi sastojak ovog leka.

Obratite se svom lekaru pre primene leka u slučaju da imate bilo kakvih problema s bubrezima,

ako ste ikad imali osip nakon uzimanja lamotrigina ili drugih lekova za bipolarni poremećaj

ili epilepsiju, zatim ako ste ikad razvili meningitis nakon uzimanja lamotrigina, ako već uzimate lekove koji sadrže lamotrigin.

Vrlo mali broj ljudi koji uzimaju Lamictal dobije alergijsku reakciju ili potencijalno za život opasnu

reakciju na koži, koja se može razviti u teže probleme ako se adekvatno ne tretira.

Napomena: Svaki antidepresiv kao i lekovi za lečenje drugih problema s mentalnim zdravljem, povećava rizik od suicidalnih misli i ponašanja kod dece i adolescenata ispod 18 godina starosti.

Drugi lekovi i Lamictal

Vaš lekar mora da zna ako već uzimate druge lekove za lečenje epilepsije ili za neku mentalnu bolest.

To su na primer: okskarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat ili zonisamid, litijum, olanzapin ili aripiprazol, bupropion.

Neki lekovi uzimani istovremeno sa Lamictalom stupaju u interakciju ili utiču na jačinu nuspojava. To su izmedju ostalih:valproat, karbamazepin, fenitoin, primidon ili fenobarbiton, risperidon, rifampicin,

lekovi koji se primenjuju u lečenju HIV-a, hormonski kontraceptivi…

Napomena: Ako primenjujete hormonske kontraceptive i primietite promene u menstruacijonom

Lamictal u trudnoći i dojenje

Tokom primene ovog leka, može doći do povećanog rizika od urođenih oštećenja kod dece čije su majke uzimale Lamictal u drugom stanju ( rascjep usne ili rascjep nepca).Možda će Vam lekar preporučiti uzimanje dodatka folne kiseline ako planirate trudnoću.

Ako ste trudni, dojite ili to planirate, obratite se lekaru za savet oko terapije.

Aktivna komponenta ovog leka prelazi u majčino mleko i može imati uticaja na novorodjenče.

Oprez: Lamictal može izazvati omaglicu i dvostruke slike pa zato ne upravljajte vozilima ili mašinama dok ne utvrdite kakav uticaj ovaj lek ima na Vas. Ne savetuje se da uz ovaj lek konzumirate i alkohol.

Doziranje

Primenjujte Lamictal uvek onako kako Vam je to odredio lekar. Doze zavise od Vašeg stanja, godina i

od toga u kakvom su stanju bubrezi i jetra.

Lekar će verovatno na početku lečenja propisati nisku dozu koji će postepeno povećavati dok se ne postigne učinkovita doza.

Uobičajena učnkovita doza Lamictala za odrasle i decu od 13 ili više godina je izmedju 100 mg i

400 mg svaki dan.

Za decu od 2 do 12 godina, doziranje zavisi od težine i obično je to između 1 mg i 15 mg za svaki kilogram.Maksimalna doza je 200 mg dnevno.

Lamictal se ne preporučuje za decu mladju od 2 godine.

Lamictal se može uzeti uz hranu ili bez nje. Nemojte lomiti, žvakati ili drobiti lek.

Ako uzmete više lijeka Lamictal nego što je propisano, odmah se javite lekaru!

Simptomi predoziranja su: brzi, nekontrolisani pokretu oka, nespretnost i manjak koordinacije, promene u srčanom ritmu, poremećaj ravnoteže, gubitak svesti, koma…

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu zaboravljenu.

Ne prekidajte s re nego što se konsultujete sa lekarom.

Ako Lamictal uzimate za epilepsiju , doza će se postepeno smanjivati a ako uzimate Lamictal za bipolarni poremećaj, znajte da je leku potrebno neko vreme da počne da deluje.

Nuspojave (neželjena dejstva)

Jedan mali broj ljudi koju uzimaju Lamictal dobije alergijsku reakciju ili potencijalno po život opasne reakcije na koži, što se može razviti u teže probleme ako se ne leči. Neke nuspojave su češće kod dece, pa se roditeljima savetuje oprez.

Simptomi reakcija na lek uključuju: osipe ili crvenilo na koži, rašireni osip s plikovima i ljuštenjem kože, generalizovani osip koji zahvata jetru i krv.

U nuspojave spadaju i ulceracije u ustima, grlu, nosu ili genitalijama,bolna usta ili crvene i natečene oči, visoka temperatura, omamljenost, pojava modrica, natečene žlezde, grlobolja.

U neželjene efekte spadaju :glavobolja, osip na koži, agresija ili razdražljivost, pospanost, omamljenost, drhtavica, nesanica, uznemirenost, proliv, suva usta, umor, mučnina, povraćanje, bolovi u ledjima ili zglobovima…

U retke nuspojave spada i potencijalnofatalan Stevens-Johansonov sindrom, karakterisan mučninom, povraćanjem, osetljivošću na svetlost i glavoboljom.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje lekara. Pre primene leka obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.