Hemopres – tablete protiv visokog pritiska

0

Hemopres tablete imaju takav mehanizam dejstva da smanjuju reapsorpciju natrijuma i vode, usled čega se povećava izlučivanje natrijuma, hlora, vode i kalijuma iz organizma. Pri dugotrajnoj primeni, zbog smanjene koncentracije natrijuma u glatkim mišićima arterija, dolazi do smanjenja perifernog otpora i osetljivosti krvnih sudova na pr sorne supstancije. Vrši izmenu natrijumovih i kalijumovih jona i na taj način sprečava prekomerno izlučivanje kalijuma. Početak delovanja ovog leka nastupa sat, dva nakon uzimanja i traje oko 24 sata.

Lek Hemopres ima diuretičko i antihipertenzivno dejstvo. Sadrži diuretik koji štedi kalijum, pa tokom terapije nema opasnosti od hipokalijemije.

Upotreba leka u trudnoći i dojenje

Hemopres prolazi placentnu barijeru, ne prolazi krvnomoždanu barijeru. Takođe se izlučuje mlekom dojilja. Posavetujte se sa lekarom pre uzimanja bilo kakvog leka ako ste u drugom stanju ili planirate trudnoću.

Hemopres tablete

Kada se koristi Hemopres?

Ovaj lek se primenjuje kod arterijske hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije sa hipokalijemijom i kod ciroze jetre sa ascitesom.

Doziranje i način primene Hemopresa

Kod arterijske hipertenzije lek se daje 1-2 tablete dnevno. Doza veća od 2 tablete dnevno nema dodatnog efekta. Kada se postigne zadovoljavajuće sniženje krvnog pritiska, doza se smanjuje sve do najmanje kojom se sniženje pritiska uspešno održava.

U terapiji kongestivne srčane insuficijencije početno doziranje je 1 – 2 tablete dnevno. Ako postoji potreba, doza se može povećati do 4 tablete dnevno.

Hemopres tablete se uzimaju ujutru nakon doručka, svaki dan ili onako kako je to odredio lekar.

Kod paralelnne primene insulina, drugih antihipertenziva, narkotika ili barbiturata potrebno je prilagoditi dozu Hemopresa. Zbog mogućeg uticaja na toleranciju ugljenih hidrata, neophodnno je pstopirati terapiju Hemopresom najmanje tri dana pre izvođenja testa opterećenja glukozom.

Kontraindikacije

Ne treba primenjivati ovaj lek u slučaju preosetljivosti na sastojke leka, hiperkalijemije, teških oboljenja bubrega (anurija, akutna bubrežna insuficijencija, teška progresivna oboljenja bubrega, dijabetična nefropatija), kao ni ako postoji istovremena primena lekova koji sadrže kalijum.

Hemopres nije namenjen za lečenje dece.

Mere opreza

Hemopres se sa oprezom primenjuje kod dijabetesa, oštećenja funkcije jetre ili bubrega, kao i kod gihta.

Neželjena dejstva (nuspojave)

Podnošljivost Hemopresa je dobra. Nuspojave su obično retke i brzo prolaze.

Mogu se javiti blagi gastrointestinalni poremećaji (anoreksija, mučnina, nadimanje, opstipacija ili dijareja). Zbog pojačane diureze mogu se javiti i suvoća usta, žeđ, parestezije, malaksalost, brzo zamaranje i ortostatska hipotenzija.

Retke i reverzibilne alergijske reakcije su osip i svrab.

Hemopres i interakcije

Lek ulazi u reakciju sa alkoholom, barbituratima, narkoticima…

Ukombinaciji sa amatornim lekovima, može se desiti smanjenje diuretičkog, natriuretičkog i antihipertenzivnog dejstva.

Paralelna primena kortikosteroida moe uzrokovati pad nivoa elektrolita i hipokalemiju.

Obavestite lekara i ako uzimate neki od sledećih lekova: Methyldopa, insulin i oralne kontraceptive.

Saveti: Najbolje je da pacijent lek uzima rano ujutro, da izbegava upotrebu alkoholnih pića, da ne primenjuje druge lekove bez konsultovanja sa doktorom, i da se obrati lekaru u slučaju da je diureza mnogo manja od unete količine tečnosti, ili ako se desi da je smanjenje telesne težine veće od jednog kilograma dnevno.

Cena leka Hemopres je oko 200 dinara. Proizvodjač leka je Hemofarm Vršac. Pakovanje sadrži 40 tableta

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.