Hemomycin – antibiotik protiv infekcija disajnih i reproduktivnih organa

0

Hemomycin (kapsule,tablete, sirup) je antibiotik koji se koristi u terapiji infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima: Infekcije gornjih disajnih puteva: sinuzitis, (za sinuse), faringitis/tonzilitis, zatim: infekcije donjih disajnih puteva: bakterijski bronhitis, vanbolnički stečena pneumonija, akutni otitis media, nekomplikovane infekcije kože i mekih tkiva, nekomplikovani uretritis i cervicitis uzrokovan sa Chlamydia trachomatis i genitalni ulkus kod muškaraca.

Nekada će dermatolog možda propisati ovajlek protiv akni, odnosno za bubuljice. Hemomycin proizvodi Hemofarm Vršac a cena doplate je oko 500 dinara. Galenika Beograd trenutno nema antibiotik sa aktivnom materijom azitromicinom koja je osnovni sastojak Hemomicina.

Hemomycin tablete

Doziranje i primena

Hemomycin film tablete se uzimaju jednom dnevno, nezavisno od obroka.

-Odrasli i deca sa težinom većom od 45 kg

Ukupna doza od 1500 mg azitromicina se primenjuje tokom 3 dana (500 mg, jednom na dan).

Kod nekomplikovanih genitalnih infekcija i u terapiji genitalnog ulkusa primenjuje se jedna doza od 1000 mg. Hemomycin film tablete nisu pogodne za decu telesne mase manje od 45 kg, već se preporučuje primena Hemomycin praška za oralnu suspenziju.

Lek treba koristiti uz oprez kod pacijenata sa teškom bubrežnom insuficijencijom. Pošto se ovaj antibiotik metaboliše u jetri ne treba ga davati pacijentima sa teškim oštećenjem funkcije jetre.

Kontraindikacije

Ne koristite Hemomycin ako patite od preosetljivosti na azitromicin ili na pomoćne supstance u preparatu, kao i ako ste preosetljivi na druge makrolidne antibiotike. Hemomycin ne treba primenjivati istovremeno sa ergotalkaloidima.

Kod nekih pacijenata mogu se javiti ozbiljne alergijske reakcije kao što su: angioedem, anafilaksa i dermatološke alergijske reakcije uključujući Stevens-Johnson-ov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu.

Terapija pneumonije ovim lekom se ne preporučuje ako postoje faktori rizika kao što su: cistična fibroza, intrahospitalna infekcija, suspektna bakterijemija, potreba za hospitalizacijom, starija životna dob i iscrpljenost organizma ili postojanje značajnih zdravstvenih problema.

Hemomycin i alkohol nisu posebno kontraindikovani.

Nuspojave (neželjena dejstva)

Kao i kod primene drugih antibiotika, preporučuje se praćenje pacijenata zbog moguće pojave superinfekcije rezistentnim mikroorganizmima, uključujući gljivice.

Može doći i do produžene repolarizacije srčanog mišića.Pseudomembranozni kolitis može da nastane zbog primene skoro svih antibiotika, pa je važno preduzeti terapijske mere.

Azitromicin se inače dobro podnosi, neželjena dejstva su retka, blage do umerene prirode i uglavnom nestaju nakon prekida lečenja.

Retko se mogu javiti trombocitopenija, anafilaksa, agresivnost, nesanica, hiperaktivnost, umor i iscrpljenost, agitacija, anksioznost i nervoza.

Povremeno se javljaju vrtoglavica, somnolencija, glavobolja, konvulzije, poremećaj čula ukusa, sinkopa.

Retko se takodje mogu javiti oštećenje sluha, gubitak sluha i tinitus, hipotenzija, palpitacije i aritmije.

Često se javljaju mučnina, povraćanje, dijareja. Povremeno se javlja vaginitis.

Interakcije sa drugim lekovima

Hemomycin treba uzimati jedan sat pre ili dva sata posle primene antacida.

Recite Vašem lekaru ako uzimate neki od sledećih vrsta lekova: ciklosporin, digoksin, ergot alkaloidi, metilprednizolon, nelfinavir, terfenadin, teofilin, oralni antikoagulansi i zidovudin. Možda će biti potrebno prilagodjavanje doza leka.

Hemomycin u trudnoći i dojenje

Hemomycin se može koristiti u trudnoći samo ukoliko je očekivana korist za majku veća od potencijalnog rizika za plod. Inače, studije na životinjama nisu pokazale štetno dejstvo azitromicina na fetus.

Pošto se azitromicin izlučuje u mleko dojilja, Hemomycin treba primenjivati kod dojilja samo ukoliko ne postoji odgovarajuća alternativa.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.