Diprophos – lek za alergiju

0

Diprophos lek je kortikosteroid koji se koristi za alergiju, kod alergijskih stanja kod astme, atopičnog dermatitisa, kontaktnog dermatitisa, kod hipersenzitivnih reakcija posle primene nekih lekova, sezonskog alergijskog rinitisa, kod reakcija na transfuziju, reumatskih problema…

Diprophos je dostupan u vidu ampule dok tablete nisu forma leka. Imaju dejstvo i kod dermatoloških bolesti uzrokovanih gljivicama, kod Stivens Džinsonovog sindroma, kao i kod nekih stanja kada je potrebno da pacijent prebrodi kritične periode bolesti poput kolitisa. Smanjuje otoke i upale i deluje inflamatorno.

Nekada se koristi istovremeno sa odgovarajućom antituberkuloznom terapijom, kao pomoćna terapija reumatskih bolesti, artritisa, lupusa…

Kontraindikacije

Ubrizgavanje injekcija je kontraindikovano kod pacijenata koji su preosetljivi na bilo komponente ovog proizvoda.

Diprophos lek

Nuspojave

Moguće su alergijske reakcije, anafilaktička reakcija, anafilaksa, angioedem. Od kardiovaskularnih nuspojava tu su bradikardija, srčani zastoj, srčane aritmije, srčana proširenja, hipertenzija.

Hipertrofična kardiomiopatija kao nuspojava se može javiti kod prevremeno rođene dece.

Dermatološki problemi koji se mogu javiti su akne, alergijski dermatitis, kožna i potkožna atrofija, suva koža, edemi, eritemi, pogoršano zarastanje rana, pojačano znojenje, osip, apsces, strije, tanka koža.

Kod osetljivijih pacijenata se može javiti zadržavanje tečnosti, alkaloza, gubitak kalijuma ili zadržavanje natrijuma u organizmu.

Sledeće nuspojave uključuju probleme sa stomakom, bešikom, povećan apetit, mučninu, pankreatitis, ulkus sa mogućim perforacijama i krvarenjima.

Na listi nuspojava su i konvulzije, depresija, emocionalna nestabilnost, euforija, glavobolja, nesanice, promene raspoloženja, neuritis, neuropatija, parestezija, promene ličnosti.

Oftalmološke nuspojave su povećani očni pritisak i poremećaji sa vidom. Još se mogu javiti i štucanje, smanjena otpornost na infekcije, štucanja, povećanje ili smanjenje pokretljivosti i broja spermatozoida, malaksalost i debljanje.

Interakcije sa drugim lekovima

Paralelna primena ovog leka sa fenobarbitolima, fenitoinom, rifampinom ili efedrinom može smanjiti neke njegove terapijske efekte.

Takodje, paralelna primena kortikosteroida sa kalijumom, može da poveća mogućnost pojave aritmija ili intoksikacije digitalisom. Istovremena upotreba kortikosteroida sa nekim antikoagulansima može povećati ili smanjiti u antikoagulantne efekte i zahtevati eventualno prilagođavanje doze. Kombinovani efekti nesteroidnih antiinflamatornih lekova ili alkohola sa glikokortikosteroidima, može dovesti do pojave ili pogoršanja postojećih gastrointestinalnih ulceracija.

Doza leka se može prilagoditi kod dijabetičara, dok je vrlo moguće da će primena ovog leka uticati tako što će izmeniti rezultate nekih laboratorijskih analiza.

Mere opreza

Najbolje je koristiti najnižu moguću dozu kortikosteroida za kontrolu stanja pod tretmanom. Kada je moguće, doza se smanjenje ali postepeno. Pošto komplikacije lečenja sa glukokortikoidima zavise od veličine doze i trajanja tretmana, odluke o riziku / koristima, donose se posebno za svaki pojedinačni slučaj.

Gastrointestinalni steroidi treba da se koriste sa oprezom kod aktivnih ili latentnih peptičkih ulkusa, jer mogu povećati rizik od perforacije.

Posebna pažnja je potrebna pacijentima koji imaju povećan rizik od osteoporoze (žene u postmenopauzi) pre pokretanja terapije kortikosteroidima.

Mogu se javiti i neki psihički poremećaji-nesanica, euforija, promene raspoloženja…

Neka ispitivanja na životinjama su pokazala da postoji rizik od pojave rascepa nepca kod mladunčadi a ne postoje adekvatne i dobro kontrolisane studije kod trudnica. Kortikosteroide treba koristiti u trudnoći samo ako potencijalna korist opravdava potencijalni rizik za fetus, što će utvrditi lekar.

Negativni efekti kortikosteroida kod pedijatrijskih pacijenata su slični onima kod odraslih. Kao i odrasle, i pedijatrijske pacijente treba pažljivo posmatrati tokom terapije, često meriti krvni pritisak, težinu, visinu, očni pritisak jer se može smanjiti brzina rasta. Ako se uoče takvi problemi, terapija se zamenjuje drugom, adekvatnijom.

U cilju minimiziranja potencijalnih efekata rasta kod dece, pedijatrijski pacijenti treba da se tretiraju najnižim dozama leka koji daju efekte.

Doziranje

Sistemska terapija: 1-2mL ,svake 2-4 nedelje; burzitis -lokalna infiltracija: 0.25-1mL; sinovijalna cista: 0.25-0.5mL; tendovaginitis: 0.5mL; miozitis i fibrozitis: 0.5-1mL.

Cena jedne ampule je oko 500 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe ovog leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.