Dopamin – lek za jačanje srčane snage

0

Dopamin je lek koji pripada grupi kateholamina. Lek Dopamin kao infuzija, jača srčanu snagu a njegovo dejstvo zavisi od primenjene doze. Kod niskih doza, ovaj lek dovodi do širenja krvnih sudova u bubrezima.

Dopamin je namenjen osobama kod kojih postoji slaba prokrvljanost zbog šoka koji je posledica srčanog udara, slabosti srca, operacija na srcu ili drugih operacija, traume, septičnog šoka, anafilakse ili jako sniženog krvnog pritiska.

Dejstvo leka Dopamin: povećanje udarnog volumena i srčanog minutnog volumena usled povećanja kontraktilnosti miokarda; poboljšanje koronarne, cerebralne, bubrežne i mezenterične cirkulacije; povećanje prokrvljenosti bubrega s povećanom diurezom i povećanom eliminacijom natrijuma i kalijuma zbog stimulacije specifičnih dopaminergičkih receptora, smanjenje ili iste vrednosti perifernog otpora kod primene niskih doza, povećanje perifernog otpora kod primene visokih doza.

Dopamin lek

Kontraindikacije (Kada se Dopamin ne sme koristiti)

Dopamin Admeda ne smete koristiti ako imate alergiju na dopamin ili neku pomoćnu supstancu leka. Lek nije namenjen za Vas ako imate povišene vrednosti hormona štitaste žlezde, ako patite od tumora nadbubrežne žlezde, u slučaju da imate povišen očni pritisak, uvećanu prostatu, poremećaj srčanog ritma, smanjen volumen tečnosti .

Primena drugih lekova sa Dopaminom

Paralelna primena leka gvanetidina sa dopaminom pojačava dejstvo dopamina. Kombinacija dopamina sa ergot alkaloidima može dovesti do suženja perifernih krvnih sudova i rizika od gangrene.

Istovremeno davanje dopamina i diuretika može da pojača dejstvo diuretika.

Dejstva dopamina na srce mogu umanjiti neke tablete za srce (na primer: propranolol i metoprolol).

Ako već koristite neke lekove, obavezno to recite lekaru jer postoje fizičke inkompatibilije sa mnogim lekovima medju kojima su aciklovir, alteplazom, heparin, furosemid…

Dopamin u trudnoći i dojenje

Valjane informaije o primeni dopamina kod trudnica nisu raspoloživi. Studije na životinjama pokazuju toksičnost ali mogući rizici kod ljudi nisu poznati. Svakako, Dopamin ne treba koristiti kod trudnica, osim ako je to zaista neophodno. Takodje, ni podaci o mogućem prelasku leka u mleko dojilja nisu raspoloživi ali se čini da je intravenska primena kod dojilja moguća.

Doziranje leka kroz infuziju

Dopamin isključivo daje kvalifikovani zdravstveni radnik. Doza i trajanje terapije zavise od odgovora na lečenje i potpuno je individualna kategorija.

Predoziranje: Po primeni previsoke doze leka može doći do prekomernog povećanja krvnog pritiska, poremećaja srčanog ritma, edema pluća, pogoršanja anginoznog bola, osećaja lupanja srca, mučnine, povraćanja, osećaja hladnoće u udovima i cijanoze. U tom slučaju odmah pozovite lekara!

Neželjena dejstva leka – nuspojave

Najčešće su primećena sledeća neželjena dejstva: mučnina, povraćanje, glavobolja, anksioznost, nemir, drhtanje ruku, srčane aritmije, palpitacije, kratak dah, anginozni bol, pad ili izrazito povećanje krvnog pritiska i vazokonstrikcija.

Retko je prijavljena ishemija miokarda.

Uvećanjem doze veći je rizik od nastanka aritmije i povećanja dijastolnog pritiska leve komore. Povremene nuspojave su: poremećaji provođenja srca, bradikardija, produženje QRS kompleksa, hipertenzija, azotemija i piloerekcija.

Manje doze dopamina retko mogu da izazovu hipotenziju .

Cena leka, odnosno pakovanja ampula sa koncentratom za infuziju je oko 1 300 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.