Buscopan – lek protiv bolova

0

Buscopan obložene tablete kao aktivnu supstancu sadrže hioscin-butilbromid. Od pomoćnih materija sadrži saharozu.

Primena i dejstvo

Lek Buscopan se koristi za lečenje spazma u gastrointestinalnom sisitemu, kod spazma i diskinezije žučnih puteva, spazma urogenitalnog trakta (za želudac i menstrualne bolove) kod odraslih i dece starije od 6 godina

Kako se pije lek Buscopan?

Doziranje leka tokom terapije će odrediti Vaš lekar i u zavisnosti od toga da li se primenjuju ampule ili tablete. Ako nije drugačije propisano, doziranje tableta ide sledećim režimom:

Kod odraslih i dece iznad 6 godina starosti: 3 do 5 puta dnevno, 1 do 2 obložene tablete.

Kod starijih osoba, pacijenata sa oštećenjima jetre i bubrega, nije potrebno posebno prilagodjavanje doze. Buscopan se ne sme koristiti kod dece koja su mladja od 6 godina.

Takodje, ovaj lek se ne sme koristiti svakodnevno ili neprekidno tokom dužeg vremenskog perioda, protiv bolova, ako je uzrok abdominalnog bola neutvrdjen.

Tablete se piju cele sa čašom vode.

Buscopan lek

Kontraindikacije

Buscopan se ne koristi kod bolesnika koji su preosetljivi na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih materija u leku. Zatim kod bolesnika sa miastenijom gravis, sa glaukomom uskog ugla i kod pacijenata sa megakolonom.

Posebna upozorenja

Potražite pomoć lekara u slučaju da se teška, neobjašnjena abdominalna bol zadrži ili se pogorša, ili se istovremeno javljaju simptomi poput vrućice, mučnine, povraćanja, promena u pokretljivosti creva, abdominalne osetljivosti, sniženja krvnog pritiska, nesvestice ili krvi u stolici.

Buscopan se primenjuje sa oprezom kod stanja koja karakteriše tahikardija, kao što su tireotoksikoza, srčana insuficijencija ili zatajenje, kao i kod operacija na srcu prilikom koje se može dodatno ubrzati srčana frekvencija. Usled mogućeg rizika od antikolinergičkih komplikacija, Buscopan se s oprezom primenjuje i kod bolesnika s povećanim rizikom od opstrukcije creva i/ili retencije urina.

Pošto antikolinergici mogu smanjiti znojenje, Buscopan se s oprezom primenjuje kod pacijenata sa vrućicom. Primena Buscopana, može povećati intraokularni pritisak kod osoba sa netretiranim glaukomom uskog ugla. Potražite savet oftalmologa ako se razviju bol ili crvenilo očiju, ili gubitak vida za vreme ili posle uzimanja Buscopana.

Buscopan tablete sadrže saharozu, pa zato pacijenti sa retkim naslednim poremećajem nepodnošenja fruktoze, malapsorpcijom glukoza-galaktoze ili insuficijencijom saharaze-izomaltaze ne smeju koristiti ovaj lek.

Buscopan i drugi lekovi

Kod istovremene primene drugih lekova sa antikolinergičkim delovanjem, mogućnost pojave pojačanog parasimpatikolitičkog dejstva je neznatna, ali se ne može isključiti.

Dejstvo lekova, kao što su triciklički i tetraciklički antidepresivi, antihistaminici, antipsihotici, kinidin, amantadin, disopiramid i drugi antikolinergici može biti pojačano zbog paralelne primene sa Buscopanom.

Do smanjenog dejstva leka, može doći ako se istovremeno primenjuju antagonisti dopamina.

Tahikardija koja je uzrokovana delovanjem beta-adrenergičkih agonista može biti pojačana zbog istovremene primene sa Buscopanom.

Plodnost, dojenje i Buscopan u trudnoći

Podaci o primeni leka u trudnoći su ograničeni. Takodje, nema dovoljno podataka o izlučivanju Buscopana i njegovih metabolita u majčino mleko. Zato je kao mera opreza, potrebno izbegavati upotrebu Buscopana u trudnoći i tokom dojenja.

Ispitivanja o dejstvu na plodnost nisu sprovedena.

Tokom primene leka, moguća je pojava poremećaja prilagodjavanja vida kod nekih bolesnika, pa je kod takvih pacijenata potreban oprez prilikom upravljanja vozilima i rada sa mašinama.

Nuspojave i neželjena dejstva

Nuspojave su obično blage i ograničene. Manje često se mogu javiti kožne reakcije- urtikarija, pruritus, tahikardija ,suvoća usta, konstipacija, dishidroza. Retko se može javiti urinarna retencija .

Predoziranje

Moguće posledice predoziranja su antikolinergički učinci, kao što je retencija urina, suvoća usta, crvenilo kože, tahikardija, inhibicija gastrointestinalnog motaliteta i prolazni vizualni poremećaj, a zabeleženo je o Cheynes-Stokesovo disanje. U slučaju predoziranja obavezno se obratite lekaru za pomoć.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.