Berlithion protiv bola i oštećenja nerava

0

Lek Berlithion se može kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Medjutim, potrebno je da pažljivo koristite lek kako biste dobili optimalne rezultate. U slučaju da se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, posetite Vašeg lekara. Berlithion kapsule, ampule (infuzija) i tablete sadrže kao aktivnu komponentu tioktinsku kiselinu.

Tioktinska kiselina može da umanji simptome oštećenja nerava kao što su pečenje, mravinjanje i osećaj utnulosti i bola u ekstremitetima. Pored toga, može da zaštiti nervne ćelije od reaktivnih razgradnih produkata (antioksidativni efekat). Od pomoćnih supstanci, tu su još trigliceridi, srednje dužine lanca, sorbitol 70% (nekristališući), glicerol (85%), želatin, titanijum dioksid (£ 171), amarant 85% (E 123).

Dejstvo leka Berlithion i za šta se koristi

Tioktinska kiselina je supstanca slična vitaminu a kapsule se koriste u terapiji parestezija (poremećaj čulnih osećaja) koji se javljaju kao posledica oštećenja perifernih nerava kod dijabetesa (šećerne bolesti).

Berlithion tablete

Primena u trudnoći i prilikom dojenja

Kod trudnica i dojilja terapija tioktinskom kiselinom se može primeniti samo nakon pažljivog razmatranja i nadzora lekara, s obzirom da do danas nema iskustva u lečenju te grupe pacijenata. Takodje, nema saznanja o mogućem prelasku tioktinske kiseline u majčino mleko.

Nije poznat ni uticaj leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama.

Mere opreza i kontraindikacije

Berlithion kapsule ne smete koristiti ako ste alergični na tioktinsku kiselinu ili na neki od drugih sastojaka leka.

Nema odgovarajućih kliničkih iskustava u pedijatriji, pa lek Berlithion ne treba davati deci i adolescentima.

Veoma retko može doći do smanjivanja nivoa glukoze u krvi. Prijavljeni su simptomi slični hipoglikemiji, koji uključuju vrtoglavicu, znojenje, glavobolju i poremećaje vida.

Uzimanje leka sa hranom ili pićima

Izbegavajte primenu Berlithiona sa preparatima koji sadrže metale (suplementi gvožđa, suplementi magnezijuma, mlečni proizvodi zbog sadržaja kalcijuma) zbog mogućeg gubitka dejstva. Ako se lek uzima pre doručka, suplemente koji sadrže gvoždje, kalcijum ili magnezijum, treba onda uzeti posle podne ili uveče. Redovno unošenje alkoholnih pića značajan je faktor rizika za ispoljavanje neuropatije i zato može umanjiti uspeh terapije.

Bolesnicima sa dijabetesnom polineuropatijom uvek se savetuje prekid uzimanja alkohola koliko god je moguće. Pošto Berlithion 600 kapsule sadrže sorbitol, u slučaju ne tolerancije na neke od šećera obratite se svom lekaru pre upotrebe leka.

Berlithion i sadejstvo sa drugim lekovima

Ne isključuje se činjenica da paralelna primena Berlithiona smanjuje dejstvo cisplatina (lek za kancer.)

Dejstvo insulina ili oralnih antidijabetika na snižavanja šećera može biti povećano, pa je zato, naročito na početku lečenja, neophodan pažljiv nadzor nivoa šećera u krvi.

Doziranje Berlithiona

Ako lekar drugačije nije propisao dnevna doza je jedna Berlithion kapsula koju treba uzeti kao pojedinačnu dozu 30 minuta pre prvog dnevnog obroka. Lek treba progutati ceo sa dovoljno tečnosti na prazan stomak jer konzumiranje hrane u isto vreme može da uspori prolazak tioktinske kiseline u sistemsku cirkulaciju.

U slučaju dijabetične polineuropatije koja je hronična bolest, biće potrebno da uzimate Berlithion kapsule stalno. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da traje terapija.

Predoziranje

Ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Ako ste zaboravili da uzmete lek, ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete Berlithion!

Ne prekidajte terapiju naglo jer može doći do pogoršanja vašeg stanja.

Zbog predoziranja mogu nastati mučnina, povraćanje i glavobolja. U nekim slučajevima, mogu nastati ozbiljni simptomi trovanja koji ugrožavaju život pacijenta, pogotovo uz istovremenu upotrebu alkohola.

Neželjena dejstva leka i nuspojave

Gastrointerstinalni poremećaji – vrlo retko se mogu javiti mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku i proliv.

Reakcije preosetljivosti – veoma retko mogu nastati alergijske reakcije na koži osip i svrab.

Poremećaji nervnog sistema – veoma retko se javljaju promene ili poremećaj čula ukusa.

Opšti poremećaji – zbog poboljšanog iskorišćavanja glukoze, veoma retko može doći do smanjenja nivoa glukoze u krvi.

Ako primetite neke od navedenih stanja, ne treba da koristite Berlithion kapsule. Obevestite vašeg lekara tako da može da odluči o ozbiljnosti smetnji i o daljim terapijskim merama. Kod prvih znakova preosetljvosti, treba prestati sa terapijom i obavestiti lekara.

Lek čuvajte na temperaturi do +25 °C, van domašaja dece.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.