Belbien lek za spavanje

0

Belbien tablete se koriste u kratkotrajnoj terapiji nesanice.

Dejstvo leka Belbien

Aktivna supstanca leka je zolpidem tartarat. Lek Belbien je benzodiazepinski hipnotik ( lek za spavanje). Koristi se za kratkotrajno lečenje nesanice. Trajanje terapije oblično varira od nekoliko dana do tri nedelje.

Kada se lek Belbien upotrebljava?

Belbien se koristi za lečenje različitih vrsta poremećaja spavanja kao što su :problem da se uopšte zaspe, zatim prerano budenje ujutru i prečesto budjenje tokom noći.

Kontraindikacije

Nije utvrdjena bezbednost i efikasnost kod dece i mladjih od 16 godina, pa se ovoj grupi pacijenata ne preporučuje upotreba leka Belbien.

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od niih.

Ovaj lek ne smete uzimati ako imate neki poremećaj metabolizma, ako ste imali alergijsku reakciju na zolpidem ili na bilo koji sastojak ovog leka, ako imate teže oboljenje jetre, ako imate miasteniju gravis (oboljenje mišića), ako imate akutne i/ili ozbiljne probleme sa disanjem.

Lek ne smete da koristite ako bolujete od nekih psihičkih smetnji.

Belbien lek

Upozorenja i mere opreza

Zbog svog depresivnog delovanja na centralni nervni sistem i brzog početka dejstva, lek treba uzeti neposredno pred odlazak na spavanje.

Lek može da pogorša neke medicinske probleme. Pre nego što uzmete Belbien, sa svojim lekarom proverite da li imate: depresiju – zbog povećane opasnosti od samoubistva potrebno je da depresivni pacijenti budu pod strogim nadzorom medicinskog osoblja i/ili rodjaka. Potreban je i oprez ako imate istoriju zavisnosti od lekova ili alkohola.

Kod pacijenata starijeg životnog doba eliminacija zolpidema je produžena. Prema tome, kod ovih pacijenata i kod onih sa poremećajem funkcije jetre neophodno je podešavanje doze.

Terapija hipnoticima treba po pravilu da bude ograničena na dve do tri nedelje. Ako se posle tog vremena problemi sa spavanjem ne povuku, ponovo se obratite lekaru.

Uzimanje leka Belbien sa hranom ili pićima

Nikada ne konzumirajte alkohol dok ste na terapiji ovim lekom.

Primena u trudnoći ili prilikom dojenja

Pre nego što počnete da uzimite neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Sistemsko ispitivanje dejstva zolpidema na trudnoću i dojenje nije obavljeno. Iz razloga bezbednosti, njegova upotreba kod trudnica i žena koje doje se ne preporučuje.

Morate reći svom lekaru ako ste trudni, mislite da ste trudni, ili ako nameravate da zatrudnite. Takodje lekaru saopštite i ako dojite.

Ako se zolpidem daje tokom pozne faze trudnoće ili tokom porodjaja, mogu se očekivati sledeća dejstva na novorodenče: snižena telesna temperatura, smanjen tonus mišića a moguća je i pojava apstinencijalnog sindroma po rodjenju, ako je primena zolpidema u drugom delu trudnoće duže trajala.

Uticaj na psihofizi

Umanjene sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama

Vozači i osobe koje upravljaju mašinama treba da budu upozoreni na mogući rizik od pospanosti ujutru nakon terapije. Kako bi se smanjio ovaj rizik, preporuka je da se ne vozi i ne upravlja mašinama minimum 7-8 sati po uzimanju zolpidema.

Belbien i drugi lekovi

Naredne informacije se mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, ili one koje imate u planu da koristite. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, računajući i one koje ste nabavili bez recepta lekara.

Ako se Belbien daje istovremeno s depresantima centralnog nervnog sistema, na pr. Antipsihoticima (neurolepticima), hipnoticima, nekim anksioliticima i antidepresivima, narkotidkim analgeticima, antiepilepticima, anesteticima, sedativnim antihistaminicima, depresivno dejstvo ovih lekova može da se pojača. Neki lekovi mogu da dovedu do pojačanja psihičke zavisnosti.

Ukoliko koristite antidepresive, ovaj lek može veoma retko da prouzrokuje da vidite stvari koje nisu prisutne (halucinacije).

Ketokonazol i ritonavir mogu da pojačaju sedativno dejstvo ovog leka jer oni smanjuju metabolizam i eliminaciju zolpidema. Nasuprot njima, rlfampicin smanjuje nivoe zolpidema u plazmi pa tako i njegovo dejstvo. Alkohol pojačava depresivno dejstvo Belbiena na centralni nervni sistem.

Doziranje

Vaš lekar će odrediti i dozu i trajanje terapije. Poštujte uputstva svog lekara i ne povećavajte propisanu dozu.

Uobičajena dnevna doza je 10 mg neposredno pre odlaska u postelju. Kod pacijenata starijeg životnog doba i kod onih sa disfunkcijom jetre, početna doza je 5 mg i, po potrebi može se povećati do 10 mg.

Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Prekomerna doza može da izazove poremećaj svesti (od pospanosti do kome), depresiju disanja i smanjenje krvnog pritiska. U slučaju težeg trovanja, neophodno je primeniti hitne medicinske mere.

Ukoliko ste zaboravite da uzmete lek i apstinencijalni sindrom

Ovaj lek se uzima samo onda kada je potrebno odnosno kada ne možete da spavate. Nema posebnog ritma a nikako ne smete uzimati dve doze istovremeno.

Ako naglo prestanete sa uzimanjem lekova za spavanje, a pošto ste ih uzimali svakodnevno u dugom vremenskom periodu, može doći do pojave apstinencijalnih simptoma. U blagim slučajevima ovi simptomi mogu da uključuju i neprijatna osećanja, a u težim slučajevima retko se mogu javiti grčevi u stomaku i mišićima, povraćanje, preznojavanje, drhtavica, i redje konvulzije.

Ostali problemi koji mogu da nastanu kada se prestane sa davanjem lekova za spavanje poznatiji su kao ,,povratna nesanica”. Tada pacijent može da ima teže probleme sa spavanjem nekoliko noći po prestanku uzimanja leka, nego što ih je imao pre početka terapije. Ovaj problem obično nestaje nakon jedne do dve noći.

Ako ste uzimali lek duže od jedne ili dve sedmice, nemojte prestati da ga uzimate odjednom. Možete početi sa smanjivanjem doze, pre nego što potpuno prekinete terapiju.

Nuspojave

U naješća neželjena dejstva leka spadaju: pospanost tokom dana, problemi sa koordinacijom, smušenost, preterano dobro raspoloženje, paradoksalna nesanica, vrtoglavica, omaglice i problemi sa vidom. Redje se beleži pojava znojenja, bledila, pada krvnog pritiska u stojećem položaju, nemira, halucinacije, smanjene spoznaje, teškoće sa koncentracijom, pamćenjem , emotivna zavisnost, uznemirenost, razdražljivost, agresivnost, bes, psihoze, noćne more, hodanje u snu, delirijum, stupor, parastezija, drhtanje, mučnina, glavobolja, proliv, povraćanje, koji su češći kod žena nego kod muškaraca.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.