Zoloft – lek protiv anksioznosti i depresije

1

Zoloft je lek, antidepresiv, koji je selektivni inhibitor serotonina. Zoloft tablete se koriste za lečenje velike depresije (umerenu do tešku depresiju), za anksioznost i opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Koristi se i za lečenje paničnog poremećaja, postraumatskog stresnog poremećaja i socijalne fobije, kao i kod povraćaja epizoda te fobije.

Zoloft se takodje primenjuje i za lečenje dece koja pate od opsesivno-kompulzivnog poremećaja i koja imaju od 6 do 17 godina.

Zoloft nije lek za spavanje ili smirenje već za lečenje navedenih bolesti ili poremećaja.

Lek nije namenjen za lečenje depresije kod dece i adolescenata koji su mladji od 18 godina!

Moguća zamena, uz saglasnost lekara je lek Sertiva.

KONTRAINDIKACIJE I MERE OPREZA

Kontraindikovana je istovremena primena kod bolesnika koji već uzimaju inhibitore monoamino-oksidaze ili hipimozid. Lek ne treba da uzimaju deca mladja od 6 godina.

Uočeno je da pacijenti mladji od 18 godina koji se leče antidepresivima, imaju povećani rizik od pojave suicidalnog ponašanja (pokušaj ili misli o samoubistvu,kao i od pojave izraženog neprijateljstva i agresivnosti kao posledice delovanja leka).

Zoloft lek

U slučaju da se takvi pacijenti ipak leče antidepresivima, bolesnik se mora pažljivo pratiti.

Ispitivanjima nije utvrdjena dugotrajna neškodljivost Zolofta kod dece i adolescenata do 18 godina u pogledu rasta, razvoja i sazrevanja, a u kliničkom ispitivanju, uočeno je slabije dobijanje na težini.

Primena antidepresiva u trudnoći se ne preporučuje. Konsultujte se sa Vašim lekarom i alternativnoj terapiji.

Zoloft i alkohol ne treba zajedno konzumirati.

DOZIRANJE I NAČIN PRlMENE

Lek Zoloft sa primenjuje jednom dnevno, ujutru ili uveče i može se uzimati nezavisno od obroka.

Kod velike depresije i opsesivno- kompulzivnog poremećaja, odrasli uzimaju početnu dozu od 50 mg dnevno. Pacijenti koji ne odgovore na tu dozu, možda će dobiti povećane doze.

Promena doze se uvodi u intervalima od bar nedelju dana do maksimalno 200 mg dnevno. Učinak leka se može uočiti unutar sedam dana. Ipak, obično treba oko 3 do 4 nedelje da se primeni pravi terapijski učinak.

Kod lečenja paničnog poremećaja, post-traumatskog stresnog poremećaja i socijalne fobije, početna dozaje 25 mg dnevno. Nakon toga, dozu treba povećati na 50 mg dnevno. Doziranje se može povećati za 50 mg tokom perioda od nekoliko nedelja a maksimalna doza je 200 mg dnevno.

Doza tokom dugotrajne terapije treba da se održava na nivou koji je najmanji a daje potreban učinak.

Kod dece s opsesivno kompulzivnim poremećajem starosti od 13 do 17 godina, početna doza je 50 mg jednom dnevno. Za pacijente starosti od 6 do 12 godina početna doza je 25 mg jednom dnevno, a doza se može povećati na 50 mg jednom dnevno posle nedelju dana.

Nije potrebno prilagodjavanje doziranja kod bolesnika s oštećenjem bubrega.

PREDOZIRANJE : Zoloft ima veliki raspon neškodljivosti u slučaju predoziranja a smrtni ishod kao posledica predoziranja uglavnom se dešava kada se kombinuje sa drugim medikamentima ili uz alkohol. U slučaju predoziranja, potražite lekarsku pomoć.

Prekid terapije odnosno odvikavanje od leka, mora ići postepeno a o smanjenju doza posavetovaće Vas Vaš lekar.

NUSPOJAVE – NEŽELJENI EFEKTI LEKA

Od neželjenih efekata prijavljeni su mučnina, proliv, mekana stolica, anoreksija, dispepsija, omaglica, nesanica, pospanost, jače znojenje, suva usta i seksualna disfunkcija.

Cena leka je oko 500 dinara

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

1 komentar