Trittico retard – tablete za depresivne poremećaje

0

Trittico retard je lek koji se koristi za lečenje depresivnih poremećaja sa ili bez anksioznosti. Trittico retard tablete su namenjene samo za upotrebu kod odraslih!

Doziranje

Uobičajena preporučena početna doza za ovaj antidepresiv je 75 – 150 mg dnevno, pre odlaska na spavanje. Po potrebi, lekar može da poveća dozu do 300 mg dnevno a bolesnicima koji su na bolničkom lečenju, može se davati do 600 mg dnevno, i to podeljeno u dve doze. Kod starijih pacijenata, preporučena početna doza je 100 mg dnevno. Lekar, u zavisnosti od odgovora pacijenta, može povećavati dozu do 300 mg dnevno.

Lekar će prilagodjavati dozu u zavisnosti od stanja bolesti, telesne mase, godina i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Terapiju ovim lekom treba započeti uveče.

Trittico retard lek

Sa povećanjem doze, režim uzimanja leka se menja a optimalno je da se lek uzima posle jela. Neophodno je da prode nekoliko dana pre nego što pacijent oseti prve terapijske efekte leka.

Terapija može da traje i mesecima, dok lekar može individualno da podešava dozu i dužinu lečenja, u zavisnosti od odgovora pacijenta na terapiju i očekivano dejstvo leka, dok je kod starijih pacijenata potrebno je pažljivo odredjivanje doze.

Predoziranje: Simptomi predoziranja ovim lekom pospanost, vrtoglavica i povraćanje, a u težim slučajevima koma, tahikardija, hipotenzija. U slučaju predoziranosti, javite se odmah lekaru.

Kontraindikacije

Upotreba leka Trittico retard se ne preporučuje kod dece i kod adolescenata koji su mladji od 18 godina. Nemojte koristiti tablete Trittico retard ako ste alergični na aktivnu supstancu ili bilo koji sastojak leka.

Trittico retard tablete i alkohol

Ovaj lek se ne sme mešati sa alkoholnim pićem niti se sme paralelno konzumirati sa alkoholom.

Trittico retard u trudnoći i dojenje

Ovaj lek se ne preporučuje u toku trudnoće kao ni tokom perioda dojenja. lako studije sprovedene na životinjama nisu pokazale direktno teratogeno dejstvo, bezbednost upotrebe leka za vreme drugog stanja nije utvrdjena.

Mere opreza

Terapija ovim lekom zahteva stalni nadzor kod pacijenata sa klinički značajnim oštećenjem funkcije bubrega, jetre ili srca, posebno kod bolesnika sa poremećajem sprovodjenja (AV – blok različitog stepena) ili posle infarkta miokarda.

Studije su potvrdile da kod dece i adolescenata na terapiji antidepresivima postoji povećan rizik od suicida, agresivnog ponašanja i izliva besa. Do poboljšanja opšteg stanja i ublažavanja sumptoma može da protekne i 14 dana. Kod pacijenata kod kojih se primete suicidalne misli, potreban je pažljiv nadzor i praćenje terapije.

Nuspojave – neželjena dejstva leka

Kao i svi lekovi, tako i Trttico retard može da izazove neka neželjena dejstva, iako se onaneće javiti kod svij koji koriste ovaj lek. Ovaj sedativni antidepresiv može da izazove pospanost tokom nekoliko prvih dana terapije, što obično spontano prestaje sa nastavkom lečenja. Povremeno su prijavljena sledeća neželjena dejstva: vrtoglavica, glavobolja, povraćanje, malaksalost, gubitak telesne mase, suvoća usta, tahikardija, hipotenzija, zatvor, dijareja, zamućen vid, nemir, konfuzna stanja, insomnija i kožni osip. Retko su prijavljene promene na jetri, koje uključuju žuticu.

Cena leka je oko 700 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.