Tegretol – lek protiv depresije i epilepsije

0

Tegretol tablete sadrže karbamazepin, koji je kao lek pogodan je za monoterapiju i za kombinovanje sa drugim antiepilepticima. Njegovo delovanje omogućava bolju kontaktibilnost i resocijalizaciju bolesnika koji pate od epilepsije ili manično-depresivne psihoze.

Lek se koristi još za napade sa složenom simptomatologijom (sa ili bez gubitka svesti) kod generalizovanog toničko-kloničkih napada i kod mešanih oblika epilepsije. Tegretol se koristi i kod bola trigeminalne neuralgije, idiopatske glosofaringealne neuralgije i kod bolne dijabetične neuropatije.

Tegretol lek

Tegretol i alkohol

Lek se primenjuje za depresiju, u stanjima akutne manije i u terapiji održavanja u bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajima u svrhu prevencije, ali i kod hroničnih alkoholičara.

Doziranje i način primene

Tegretol tablete se uzimaju s malo tečnosti tokom jela, posle jela a može i izmedju obroka. Tablete se gutajucele ili prepolovljene – onako kako je to odredio Vaš lekar.

Za epilepsiju se lečenje počinje s manjim dozama uz postupno povećavanje do odgovarajućeg terapijskog učinka.

Kod odraslih , preporučena početna doza je 100 do 200 mg, jednom ili dva puta dnevno.Doza se postepeno povećava do 400 mg 2-3 puta na dan. Pojedinim bolesnicima biće neophodno i 1600 do 2000 mg na dan.

Kod dece, koja su starija od 4 godine lečenje može krenuti sa100 mg na dan, koja se povećava za 100 mg svake nedelje.

Deca od 6 do 10 godina: 400 do 600 mg dnevno.

Deca od 11 do 15 godina: 3 do 5 tableta, podeljeno u 2 do 3 pojedinačne doze.

Kod bola trigeminalne neuralgije i ostalih bolnih sindroma početna se doza od 200 do 400 mg na dan.

Zatretman apstinencijski sindroma kod alkoholičara prosečna doza održavanja je 200 mg triput na dan a u ozbiljnijim slučajevima doza se u početku može povećati na 400 mg triput na dan.

U tretmanu akutne manije i terapije održavanja kod pacijenata sa bipolarnim afektivnim poremećajima dnevna doza obično iznosi 400 do 600 mg podeljeno u 2-3 doze.

Ako dodje do predoziranja, tonekada kao posledicu može imati komu, konvulzije, depresiju disanja i smrt. Zato se odmah javite lekaru!

Kontraindikacije

Lek se ne sme koristiti u slučaju preosetljivosti na karbamazepin i srodne lekove, kod osoba koje imaju depresiju koštane srži ili akutnu intermitentnu porfiriju. Lek se ne koristi paralelno sa MAO-inhibitorima.

Lek u trudnoći i dojenje

Tegretol se tokom trudnoće, naročito u prvom tromesečju, sme koristiti jedino ako je moguća korist veća od mogućeg rizika za plod, što će odlučiti lekar.

Pošto lek prolazi u mleko, takodje treba najpre proceniti prednosti dojenja u odnosu na malu mogućnost nuspojava kod dojenčeta.

Nuspojave – neželjena dejstva leka

Vrtoglavica, pospanost i ataksija su uobičajene nuspojave, naročito početkom terapije a ublažavaju se sa manjim dozama.

Probavni poremećaji kao nuspojave su suva usta, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, anoreksija, dijareja, zatvor…

Ostale nuspojave koje su prijavljene su: glavobolja, aritmije i srčani blok, kongestivna srčana insuficijencija, hiponatremija…

Cena leka je oko 500 dinara. Moguća zamena za lek je Karpabin.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.