Ksalol – tablete za lečenje anksioznosti i depresije

0

Lek Ksalol je benzodiazepin a aktivna komponenta leka je alprazolam. Ksalol tablete se koriste za smanjenje osećaja strepnje, za smirenje uznemirenosti (anksioznost) i napetosti. Ove tablete se koriste i za oboljenja koje karakteriše anksioznost udružena sa depresijom.

Važno: Tablete Ksalol su namenjene samo za kratkotrajnu upotrebu i nisu lek za spavanje niti lek protiv glavobolje.

Kontraindikacije / Kada ne treba uzimati Ksalol

Recite lekaru ako ste alergičnina lekove , patite od neke hronične bolesti ili poremećaja metabolizma.

Lek Ksalol ne smete primenjivati ako imate miasteniju gravis, sindrom apneje u snu, teško oštećenje jetre, a ako ste netolerantni na neke vrste šećera – konsultujte se sa lekarom pre primene leka.

Ksalol tablete

Morate obavestiti lekara i u slučaju da često konzumirate uz lekove i alkohol, ili ste ranije imali zavisnost od alkohola ili lekova!

Ksalol se ne treba koristiti duže nego što Vam je to propisano jer može izazvati fizičku i psihičku zavisnost. Takodje, u slučaju naglog prekida terapije ovim lekom, mogu se javiti posledice odnosno simptomi apstinencije kao što su glavobolja, nesanica, bol u mišićima, prekomerna uznemirenost, napetost, konfuzija i razdražljivost. Zato se savetuje duže odvikavanje, odnosno da se doza postepeno smanjuje za maksimum 0,5 mg svaka 3 dana.

Napomena: Sa ovim lekom ne treba uzimati i alkohol jer on značajno utiče na dejstvo leka.

Može li se ksalol koristiti u trudnoći i kako utiče na dojenje

Korišćenje leka Ksalol nije preporučljivo ženama u drugom stanju izuzev ako to nije krajnje neophodno, što ćeproceniti Vaš lekar. Pošto aktivna supstanca iz leka prelazi u majčino mleko, žene koje doje ne treba da primenjuju ovaj lek.

Pažnja! Moguće je da Ksalol na Vaše psihofizičke sposobnosti tokom vožnje i rukovanja mašinama, pa se savetuje oprez.

Ksalol i interakcije sa drugim lekovima

Pre nego što počnete terapiju Ksalolom, obavestite lekara u slučaju da već pijete neke od sledećih medikamenata:

Depresore centralnog nervnog sistema, antidepresive, narkotičke analgetike, antiepileptike, anestetike, sedativne antihistaminike, zatim nefazodin, fluvoksamin, cimetidin, fluoksetin, propoksifen, sertralin, diltiazem, eritromicin, ritonavir, oralna kontraceptivna sredstva, lekove protiv gljivičnih oboljenja.

Doziranje leka – držite se propisane doze

Doze leka će odrediti Vaš lekar u zavisnosti od prirode bolesti, telesne težine, odgovora na terapiju i godina starosti.

Uobičajena početna doza je od 0,25 do 0,5 mg, tri puta na dan, a ako je neophodno,dnevna doza se može povećati najviše do 3 mg dnevno podeljeno u nekoliko doza. U odnosu na propisane doze, nabavićete, uz lekarski recept, odgovarajuće tablete Ksalola koje se razlikuju po dozama.

Cena kutije Ksalola je oko 150 dinara.

Predoziranje Ksalolom

U slučaju da ste popili veću dozu leka nego što je propisano, odmah se javite Vašem lekaru. A ako ste zaboravili da popijete Ksalol u za to odredjeno vreme, nikada ne uzimajte dvostruku dozu da nadomestie propušteno. Jednostavno, popijte sledeću dozu u propisano vreme.

Neželjena dejstva (nuspojave)

Obratite se lekaru ako se tokom primene Ksalola pojave neke od sledećih nuspojava: nemir, izbudjenost, izlivi agresije, bes, ljutnja, razdražljivost, pogrešna mišljenja i uverenja , halucinacije, gubitak pamćenja ili žutica.

Ostale moguće nuspojave: pospanost, umor, slabost u mošićima, otežan govor, zamagljen vid, loša koordinacija pokreta, manjak pažnje, koncentracije, promena telesne težine, mučnina, povraćanje, dijareja, bol u stomaku, suva usta, osipi, teškoće sa mokrenjem, poremećeni menstrualni ciklus, jači ili pak oslabljeni lobido.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.