Klomifen – lek za lečenje neplodnosti

0

Lek Klomifen-primena tableta

Klomifen tablete se koriste sa ciljem da izazovu ovulaciju u anovulacijskoj i oligoovulacijskoj neplodnosti kod žena (računajući in vitro fertilizaciju), zatim u slučaju nefunkcionalnosti žutog tela, ali i kao test za utvrdjivanje ovulacije.

Klomifen se koristi i za muškarce kada je reč i lečenju neplodnosti praćenoj oligospermijom, kao i pri dijagnostifikovanju abnormalnosti osovine hipotalamus-hipofiza-gonade.

Uslovi uspešnog lečenja

Terapija ovim lekom “za trudnoću” biće uspešna jedino u slučaju da žena poseduje sposobnost za ovulaciju, u slučaju da ima normalne funkcije jetre i normalno lučenje estrogena i naravno, ako joj je partner plodan.

Klomifen tablete

Lečenje neće sprečavati nešto niže količine endogenog estrogena, mada jesu nepoželjne. Potrebno je znati da terapija neće biti uspešna ako je reč o pituitarnoj ili ovarijalnoj disfunkciji.

Bolesti štitaste žlezde i oboljenja nadbubrežne žlezde mogu biti uzrok disfunkcija jajnika a ovaj lek nije zamena za lečenja poremećaja koji su nastali iz tog razloga.

Doziranje

-Indukcija ovulacije:

Uobičajena početna doza je jedna tableta dnevno tokom 5 dana. Terapija počinje petog dana menstrualnog ciklusa, a može početi bilo kog dana, ako se tretira stanje amenoreje. Najveća doza za jedan dan je 200-250mg Klomifena. Kada nastupi ovulacija, ali ne i trudnoća, doza se ne povećava.

Kod pacijentkinja, ovulacija biva izazvana već 5 do 10 dana po završetku lečenja, retko nakon više dana. Važno je pratiti ovulaciju kako bi se koitus planirao.

Ako pak ovulacija izostane, sledeći ciklus počinje se dozom od 2 tablete dnevno u trajanju od pet dana.

Svaki novi ciklus lečenja počinje se u razmaku od minimum mesec dana od prethodnog, uz primenu doze koja je za 50 mg veća od prethodne.

Ako se ni posle trećeg ciklusa ovulacija ne izazove, preprouka je da se razmotri drugi način lečenja, ponoviti dijagnostifikovanje ili odrediti kombinovanu terapiju.

-Muškarci sa oligospermijom:

Kod muškaraca koji imaju normalnu funkciju hipofize, hipotalamusa i gonada i koji imaju redovnu koncentraciju folikulostimulacijskog hormona u serumu, koristi se doza od 25 mg/dan u trajanju od 25 dana a posle toga sledi pauza od 5 dana. Ciklus se može ponavljati. Nekim pacijentima će biti potrebna doza leka u iznosu od 50 mg/dan.

Kontraindikacije i neželjena dejstva

Ako se za vreme terapije Klomifenom pojave smetnje sa vidom, terapija se odmah prekida. Zbog ovog razloga, ne bi trebalo da upravljate vozilima ni mašinama ako Vam ovaj lek uzrokuje veće zamagljenje vida.

Klomifen se ne primenjuje u trudnoći, u slučaju preosetljivosti na lek, ako pacijent ima poremećaje jetrenih funkcija, ako pacijentkinja ima vaginalno krvarenje neutvrdjenih uzroka, kod osoba koje imaju poremećaj funkcije štitne ili nadbubrežne žlezde, kao ni ako su prisutni karcinom endometrijuma, aktivni tromboflebitis ili mentalna depresija.

Nuspojave su veoma retke ako se poštuju propisane doze leka. One su većinom reverzibilne i nestaju po ukidanju lečenja.

Medju najučestalijim neželjenim efektima leka su uvećanje jajnika, talasi vrućine, osećaj nelagodnosti, bolu donjem delu stomaka, muka ili povraćanje. Kožne reakcije kao što su osipi, svrab i urtikarija vrlo se retko javljaju.

Klomifen i alkohol nisu posebno kontraindikovani.

Primena leka u trudnoći i dojenje

Klomifen tablete se ne koriste u drugom stanju a za sada nije utvrdeno da lise ovaj lek izlučuje u majčino mleko.

Cena kutije leka Klomifen je oko 500 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.