Keppra – lek za epilepsiju

0

Keppra ( tablete, sirup) je lek – antiepileptik, koji se koristi za lečenje epileptičkih napada. Keppra tablete se primenjuju samostalno za epilepsiju u terapiji delimičnih epileptičkih napada kod pacijenata koji su stariji od 16 godina.

Keppra se primenjuje kod pacijenata koji već uzimaju druge antiepileptike o to u terapiji delimičnih napada kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti i u terapiji miokloničnih napada kod pacijenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom.

Koristi se u u terapiji primarno generalizovanih tonično-kloničnih napada kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti.

Kontraindikacije

Lek KEPPRA ne smete koristiti ako ste alergični na levetiracetam ili bilo koji drugi sastojak Keppre. Pažnja pri primeni je potrebna ako patite od bubrežnih problema, jer je moguće da se doza mora posebno prilagoditi.

Keppra lek

Ako primetite povećanje jačine napada kontaktirajte Vašeg lekara kao i ako imate bilo koje simptome depresije i/ili suicidne ideje tokom terapije ovim lekom.

Primena drugih lekova

Obavestite lekara ako uzimate još neki lek, pa i onaj koji ste nabavili bez lekarskog recepta jer je mogućeda lekovi imaju sadejstvo koje će itocati na uspešnost terapije.

Keppru možete uzeti sa hranom ili bez nje.

Keppra i alkohol

Iz bezbednosnih razloga, nemojte uzimati Keppru sa alkoholom.

Lek u trudnoći i dojenje

Keppru ne bi trebalo da uzimate tokom trudnoće, osim ako je to neophodno. Potencijalni rizik za Vaše nerodjeno dete je nepoznat. Ipak, ovaj lek je pokazao neželjena reproduktivna dejstva u ispitivanjima na životinjama. Takodje, lek se ne preporučuje tokom perioda dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama

Keppra može smanjiti sposobnost da vozite ili upravljate vozilima i mašinama, moete se i osećati pospano, što je česta pojava na početku lečenja. Ne vozite i ne upravljajte mašinama dokne utvrdite sa sigurnošću kako ovaj lek utiče na Vas.

Doziranje

Doziranje kod odraslih i adolescenata (12 do 17 godina) sa telesnom težinom 50 kg ili više:

Uobičajena doza je izmedju 1000 mg i 3000 mg na dan.

Keppra se mora uzimati dva puta dnevno, jednom ujutru i jednom uveče, približno u isto vreme svakog dana.

Doziranje kod dece (4 do 11 godina) i adolescenata (12 do 17 godina) sa telesnom težinom manjom od 50 kg: Uobičajena doza je od 20 mg/kg i 60 mg/kg svakog dana.

Keppra tablete se piju sa dovoljnom količinom tečnosti.

Doze leka će odrediti Vaš lekar i uvek poštujte njegova uputstva o doziranju kao i o trajanju lečenja.Takodje, ne prekidajte terapiju na svoju ruku i bez savetovanja sa lekarom. Lečenje Kepprom se prekida postepeno.

Obavezno kontaktirajte Vašeg lekara ako ste uzeli više tableta nego što je trebalo ili ako ste zaboravili da uzmete lek u odredjeno vreme. Nikada ne duplirajte dozu leka.

Nuspojave

Kao i svi lekovi, Keppra može izazvati neželjena dejstva, mada ih neće osetiti svi pacijenti.

Veoma česta neželjena dejstva supospanost i umor, a manje češći su poremećaji nervnog sistema: vrtoglavica, grčevi, glavobolja, hiperkinezija, smanjena koordinacija pokreta, tremor, amnezija, poremećaj ravnoteže, poremećaj pažnje, pogoršanje memorije, psihijatrijski poremećaji su uznemirenost, depresija, emocionalna nestabilnost, promene raspoloženja, odbojnost ili agresivnost, nesanica, nervoza ili razdražljivost, poremećaji ličnosti, abnormalno razmišljanje.

Cena Keppra sirupa je oko 8 000 dinara.

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.