Emanera – tablete za gastritis

0

Lek Emanera koristi se protiv tegoba sa želucem. Aktivna materija u kapsulama Emanera je esomeprazol .To je inhibitor protonske pumpe koja smanjuje količinu kiseline koju stvara želudac. (Tablete za gastritis).

Emanera kapsule primenjuju se za lečenje gastroezofagealne refluksne bolesti, kod erozivnog refluksnog ezofagitisa, u dugotrajnom lečenju pacijenata bolesnika sa zalečenim ezofagitisom da bi se sprečio povratak bolesti, i u simptomatskom lečenju kod GERB.

Tablete se koriste i u kombinovanom lečenju odgovarajućim antibakterijskim lekovima za eradikaciju Helicobactera pylori, kod duodenalnog ulkusa uzrokovanog Helicobacterom pylori, za prevenciju recidiva peptičkog ulkusa kod bolesnika kod kojih je bolest povezana s Helicobacterom pylori, za pacijente kojima je potrebna trajna terapija nesteroidnim antireumaticima, za prevenciju ulkusa želuca i dvanaestopalanog creva koji su povezani s uzimanjem NSAR kod bolesnika izloženih tom riziku. Lek je indikovan i kod produženog lečenja posle intravenski indukovane prevencije ponovljenog krvarenja peptičkih ulkusa i za lečenje Zollinger Ellisonovog sindroma.

Emanera lek

Kontraindikacije

Nemojte uzimati Emaneru ako ste alergični na esomeprazol, na druge supstituisane benzimidazole ili na bilo koji drugi sastojak kapsula. Budite oprezni ako je prisutan neki upozoravajući simptom čira želuca ili kada ulkus postoji, jer se mora isključiti malignitet, pošto lečenje Emanerom može ublažiti te simptome i odložiti dijagnozu zloćudne bolesti.

Bolesnici na dugotrajnom liječenju moraju biti pod redovnim nadzorom a bolesnike koji lek uzimaju po potrebi treba uputiti lekaru ako simptomi koje imaju promene karakter.

Pacijenti sa naslednim poteškoćama nepodnošenja fruktoze, glukoza-galaktoza malapsorpcijom ili nedostatkom saharaze-izomaltaze ne smeju koristiti ovaj lek.

Oprez: Smanjena kiselost u želucu tokom lečenja može da poveća ili smanji apsorpciju lekova.

Esomeprazol i drugi inhibitori protonske pumpe smanjuju bioraspoloživost atazanavira, pa se ne smeju paralelno primenjivati

Emanera se može uzimati bez obzira na obrok dok se ne preporučuje da se tokom lečenja paralelno konzumira i alkohol.

Emanera u trudnoći i dojenje

Ako ste trudni, dojite, ili ako postoji ta mogućnost, obratite se lekaru za savet pre uzimanja ovog leka. Postoje tek ograničeni podaci o izloženosti esomeprazolu tokom drugog stanja a iako nisu uočeni štetni učinci leka oprez je ipak neophodan kada se Emanera propisuje trudnicama. Dojiljama se ne preporučuje primena Emanere.

Način primene i doziranje

Kapsule se gutaju cele sa dovoljno tečnosti, ne smeju se žvakati. Osobe koje imaju probleme sa gutanjem mogu da otvorite kapsule, a potom da zrnca pomešaju u pola čaše negazirane vode. Napitak potom treba popiti odmah ili najkasnije u roku od pola sata. Nakon toga, čašu treba ponovno napuniti do pola vodom, isprati je, i to popiti. Zrnca iz kapsila se ne smeju žvakati.

Odrasli i adolescenti od 12 do 18 godina doza je 40 mg jednom dnevno tokom 4 nedelje.

Kod pacijenata sa upalom jednjaka koji nije zalečen ili koji imaju perzistirajuće simptome preporučuje se još mesec dana lečenja. Kod dugotrajnog lečenja bolesnika sa zalečenim ezofagitisom u ilju prevencije recidiva doza je 20 mg jednom dnevno.

Za simptomatsko lečenje gastroezofagealne refluksne bolesti, pacijenti koji nemaju ezofagitis uzimaju 20 mg jednom na dan, a ako se za mese dana ne postigne kontrola simptoma, bolesnika treba poslati na daljnja ispitivanja.

Po povlačenju simptoma dalja kontrola se postiže uzimanjem doze od 20 mg jednom dnevno.

Nuspojave

Vrlo česte nuspojave:

Česte nuspojave: glavobolja, bol u stomaku, mučnina, dijareja…

Manje česte nuspojave: nesanica, agresija, halucinacije, omaglica, parestezija, somnolencija, vertigo…

Vrlo retke nuspojave: agranulocitoza, pancitopenija, hipersenzitivne reakcije npr. groznica, angioedem i anafilaktičke reakcije i/ili šok, periferni edem…

Retke nuspojave: leukopenija, trombocitopenija, hiponatremija, agitacija, konfuzija, depresija, poremećaj ukusa, oka, uha, zamućen vid…

Cena leka je oko 800 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.