Cipralex – lek protiv anksioznosti i depresije

0

Cipralex je lek za despresiju i anksioznost. Ovaj antidepresiv deluje tako što u mozgu povećava nivo serotonina. Smatra se da su smetnje u serotoninskom sistemu bitan činilac u razvoju depresije i povezanih bolesti.

Dejstvo Cipralexa

Cipralex tablete se koriste za lečenje depresije i anksioznih poremećaja, poput paničnog poremećaja sa agorafobijom (strah od otvorenog prostora) ili bez nje, socijalnog anksioznog poremećaja, generalizovanih anksioznih poremećaja i opsesivno-kompulzivnih poremećaja (prisilne misli koje pacijenta nagone da stalno ponavlja jednu radnju).

Kontraindikacije

Nemojte koristiti lek Cipralex u slučaju da ste alergični na escitalopram (osnovni sastojak leka) ili na pomoćne materije u tabletama. Cipralex se ne koristi zajedno sa drugim lekovima koji pripadaju grupi poznatoj kao MAO inhibitori, kao što su selegilin, linezolid i pimozid.

Cipralex lek

Obavestite lekara ako imate epilepsiju, ako su Vam oštećene funkcije jetre ili bubrega, ako patite od dijabetesa, imate smanjen nivo natrijuma u krvi, skloni ste ka razvoju krvarenja ili lako dobijate modrice, u slučaju da ste podvrgnuti elektrokonvulzivnoj terapiji i ako imate koronarnu bolest srca.

Znajte da može da prodje nekoliko nedelja od početka terapije Cipralexom pre nego što osetite poboljšanje. Na početku terapije, neki pacijenti mogu da dožive povećanje anksioznosti, koje će nestati tokom nastavka terapije.

Važno je da sami ne odredjujete prestanak uzimanja leka i ne prekidate terapiju ili menjate dozu bez konsultovanja sa svojim lekarom.

Primena Cipralexa kod dece i adolescenata

Cipralex nije namenjen za lečenje kod dece i adolescenata mladjih od 18 godina, osim ako lekar nije drugačije odredio.

Cipralex i drugi lekovi

Obavestite Vašeg lekara ako uzimate neki od sledećeih lekova:

 • Neselektivni inhibitori monoamino oksidaze (MAOI)
 • Reverzibilni, selektivni MAO-A inhibitori
 • Ireverzibilni MAO-B inhibitori
 • Pimozid (koristi se u lečenju šizofrenije i hronične psihoze)
 • Antibiotik linezolid
 • Litijum (koji se koristi za lečenje manično-depresivnog poremećaja) i triptofan.
 • Imipramin i desipramin (oba se koriste za lečenje depresije)
 • Sumatriptan i slični lekovi
 • Cimetidin i omeprazol, fluvoksamin i tiklopidin
 • Kantarion
 • Aspirin i nesteroidni antiinflamatorni lekovi
 • Varfarin, dipiridamol i fenprokumon
 • Meflokin, bupropion i tramadol
 • Neuroleptici i antidepresivi
 • Flekainid, propafenon i metoprolol

Cipralex, hrana , piće i alkohol

Ovaj lek se može uzimati sa hranom ili bez nje. Iako je pokazano da Cipralex ne stupa u medjusobna dejstva sa alkoholom, kombinovanje ovih tableta sa alkoholom nije preporučljivo.

Cipralex u trudnoći i tokom dojenja

Nemojte uzimati Cipralex ako ste u drugom stanju i ako dojite, osim ako u dogovoru sa lekarom nije drugačije odredjeno. Uzimanje Cipralexa tokom poslednja 3 meseca trudnoće može da dovede do sledećih problema kod novorodjeneta: teškoće sa disanjem, plava prebojenost kože, grčevi, promene telesne temperature, teškoće sa hranjenjem, povraćanje, nizak šećer u krvi, ukočenost ili slabost mišića, preterani refleksi, podrhtavanje, razdražljivost…

Ako se iz odredenih razloga Cipralex koristi tokom trudnoće, terapija se ne sme naglo prekidati.

Uticaj leka na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Preporuka je da ne vozite automobil i ne upravljate mašinama dok ne saznate na Cipralex deluje na Vas.

Koliko leka se uzima (doziranje)

U terapiji kod odraslih i pri lečenju depresije, paničnih poremećaja, generalizovanih, opsesivno kompulzivnih i socijalno anksioznih poremećaja, uobičajena doza Cipralexa je 10 mg jednom dnevno. Vaš lekar može da poveća dozu. Preporučena maksimalna doza je 20 mg dnevno.

Za pacijente koji su stariji od 65 godina uobičajena preporučena početna doza Cipralexa je 5 mg jednom dnevno.

Ukoliko ste uzeli veću dozu Cipralexa nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom. Neki od znakova predoziranja su vrtoglavica, drhtanje, uznemirenost, konvulzije, koma, mučnina, povraćanje… Nikada ne udvostručujte dozu kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili da uzmete. Ako ste zaboravili jednu dozu, i setili ste se pre odlaska na spavanje, odmah uzmite lek. Narednog dana terapiju nastavite uobičajenim ritmom.

Odvikavanje

Pre prestanka terapije, lekar će odrediti najpre postepeno smanjivanje doza. Ako se naglo prestane sa uzimanjem leka, možete da osetite simptome prekida terapije: osećaj vrtoglavice,trnaca i žmaraca, osećaj anksioznosti, glavobolje, mučnina, znojenje, osećaj nemira ili smetnje vida, palpitacije…

Neželjena dejstva i nuspojave

Neželjena dejstva obično nestaju nakon par sedmica terapije. Povremena neželjena dejstva su neobična krvarenja, uključujući krvarenja u želucu i crevima , retka neželjena dejstva su oticanje kože, jezika, usana ili lica, ili teškoće pri disanju ili gutanju kada obavezno treba da kontaktirate lekara kao i ako dobijete visoku temperaturu, osećate uznemirenost, konfuziju, drhtanje i naglo grčenje mišića.

Odmah se javite u bolnicu ako doživite teškoće pri mokrenju, konvulzije ili primetite žutilo očoju.

Vrlo česta neželjena dejstva su mučnina, sinuzitis, poremećaj apetita, proliv, zatvor, suva usta, jače znojenje, bol u mišićima i zglobovima, seksualne smetnje, zamor, groznica i gojenje odnosno povećanje telesne težine.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.