Cetirizin – lek za alergiju

0

Cetirizin (tablete ili sirup za decu) je antialergijski lek. Cetirizin je namenjen odraslima i deci starijoj od 6 godina za:

  • oslobađanje od simptoma na očima i u nosu kod sezonskog i celogodišnjeg alergijskog rinitisa,
  • oslobađanje od simptoma hronične koprivnjače (hronične idiopatske urtikarije)

Kontraindikacije

Nemojte uzimati Cetirizin lek za alergiju u sledećim slučajevima:

– ako imate tešku bolest bubrega, ako ste preosetljivi na aktivnu supstancu leka ili neku njegovu pomoćnu materiju, ako imate nasledni poremećaj nepodnošenja galaktoze, nedostatak Lapp laktaze ili glukoza-galaktoza malapsorpciju.

Ovaj lek je dostupan bez recepta lekara ali ga morate uzimati oprezno kako biste postigli najbolji efekat lečenja.

Ako ste bolesnik s poremećenim radom bubrega doza će možda biti smanjena, pa se obratite lekaru.

Ako bolujete od epilepsije ili ste bolesnik s rizikom od konvulzija, takodje se obratite lekaru za savet.

Cetirizin sadrži laktozu, pa ako Vam je lekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, pre nego počnete uzimati ovaj lek obratite se Vašem lekaru.

Cetirizin tablete

Cetirizin i alkohol

Prilikom uzimanja cetirizina u preporučenoj dozi, nisu primećene značajnije interakcije s alkoholom ali ako su u pitanju male količine alkoholnih pića. Ipak, preporučuje se izbegavanje istovremene konzumacije alkohola sa ovim lekom.

Uzimanje drugih lekova

Ne očekuju se interakcije s drugim lekovima ali ipak obavestite lekara o tome koje lekove koristite ili ste do nedavno koristili.

Hrana ne utiče značajnije na dejstvo i apsorpciju cetirizina.

Korišćenje leka u trudnoći i dojenje

Obratite se svom lekaru za savet pre uzimanja bilo kog leka. Primena Cetirizin tableta mora se izbegavati kod trudnica. Slučajna primena kod trudnica ne bi trebalo da izazove štetne učinke na fetus, ali primena leka ipak treba da bude prekinuta.

Cetirizin prelazi u majčino mleko, pa ga zato ne treba uzimati tokom dojenja, osim ako lekar ne odluči drugačije.

Upravljanje vozilima i mašinama

Kliničke studije nisu dale dokaze o poremećaju pažnje, koncentracije i vozačke sposobnosti nakon uzimanja ovih tableta u preporučenoj dozi. Ne uzimajte veće doze od preporučenih i pažljivo pratite Vaš odgovor na lek.

Doziranje

Lekar će odrediti način lečenja i doziranje leka. Tablete se gutaju s vodom. Uobičajene doze:

-Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina : 10 mg jednom dnevno, što odgovara 1 tableti.

-Deca između 6 i 12 godina starosti : 5 mg dvaput dnevno, što odgovara ½ tablete dva puta na dan.

-Bolesnicima s umerenim do teškim oštećenjem bubrežne funkcije preporučuje se uzimanje doze od 5 mg jednom dnevno.

Trajanje lečenja zavisi od vrste, trajanja i toka Vaših smetnji i odrediće ga Vaš lekar.

Ako uzmete više tableta Cetirizina nego što je trebalo, obavestite svog lekara.

Nakon predoziranja mogu se pojaviti nuspojave kao što su: smetenost, proliv, omaglica, umor, glavobolja, osećaj bolesti, širenje zenica, svrab, nemir, sedacija, izrazita pospanost, stupor , ubrzani rad srca, nevoljno drhtanje i zadržavanje urina.

Ako ste zaboravili da uzmete Cetirizin, nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Moguće nuspojave

Nuspojave u vidu poremećaja krvi i limfnog sistema:

Vrlo retko: trombocitopenija,

Često: Umor

Nuspojave u vidu srčanih poremećaja:

Retko: tahikardija (ubrzani otkucaji srca),

Poremećaji oka,

Vrlo retko: poremećaj akomodacije, zamagljen vid, okulogiracija.

Nuspojave u vidu poremećajia probavnog sistema:

Često: suva usta, mučnina, proliv,

Manje često: bolovi u stomaku.

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene:

Manje često: izrazit umor i opše loše stanje,

Retko: edem (oticanje)

Poremećaji imunog sistema:

Retko: reakcije preosetljivosti

Poremećaji jetre i žuči:

Retko: poremećena funkcija jetre

Ostale nuspojave mogu biti: povećanje telesne težine, poremećaji u nervnom sistemu, glavobolja, parestezije, konvulzije, sinkopa, promena čula ukusa, uznenirenost, pospanost, agresivnost (nasilnost), smetenost, depresija, halucinacije, nesanica, tikovi, poremećaji u mokraćnom sistemu, poremećaji u disajnim organima, upala ždrela, osip po koži, edem, alergijske reakcije.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.