Arimidex za lečenje raka dojke

0

Arimidex sadrži, kao aktivnu supstancu, anastrozol a pripada lekovima iz grupe inhibitora aromataze. Arimidex se kao lek upotrebljava u lečenju raka dojke kod žena u postmenopauzi. Arimidex tablete deluju tako što snižavaju nivo hormona estrogena, blokirajući enzim koji se naziva aromataza.

Kontraindikacije

Nemojte koristiti Arimidex u trudnoći , ako dojite, ukoliko ste alergični na anastrozol ili bilo koji drugi sastojak leka. Pomoćni sastojci leka su: laktoza hidrat, povidon, natrijum skroboglikolat, magnezijum stearat, hipromeloza, makrogol 300 i titanijum dioksid.

Arimidex tablete

Mere opreza

Obratite se svom lekaru pre nego što uzmete ovaj lek u sledećim situacijama:

  • ako još imate menstruaciju, odnosno, niste ušli u menopauzu.
  • ako pijete lekove koji sadrže aktivnu supstancu – tamoksifen ili lekove koji sadrže estrogen.
  • ako ste ranije patili od osteoporoze,
  • u slučaju da Vam je jetra oštećena, ili imate problem sa bubrezima,

Takodje, ako morate biti hospitalizovani, obavestite osoblje bolnice da uzimate Arimidex.

Arimidex može da utiče na delovanje drugih lekova, kao što neki drugi lekovi takodje mogu imati uticaj na delovanje Arimidexa. Zato nemojte da uzimate Arimidex ako koristite neki od narednih lekova:

  • lekove koji se upotrebljavaju u lečenju raka dojke jer neki od njih mogu da speče pravilno delovanje Arimidexa.
  • lekove koji sadrže estrogen, kao što su na primer hormonske terapije.

Takodje, obavestite lekara ako koristite lekove iz grupe “LHRH analoga”, kao što su gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin i triptorelin. Navedeni lekovi se koriste u lečenju kancera dojke, nekih ginekoloških problema i neplodnosti.

Pošto se lek ne može koristiti tokom trudnoće ni dojenja, ako tokom terapije ostanete trudni, prestanite da uzimate Arimidex i razgovarajte sa Vašim lekarom.

Iako nije verovatno da će lečenje Arimidexom uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa

Mašainama, neki pacijenti strojevi mogu povremeno da osećati slabost ili pospanost, pa , ako Vam se to dogodi, posavetujte se sa lekarom.

Pošto Arimidex sadrži laktozu, kao vrstu šećera, ako ne podnosite neke vrste šećera, morate o tome obavestiti lekara pre početka eventualne terapije ovim lekom.

Arimidex se ne sme koristiti kod dece ili adolescenata.

Kako se pije Arimidex

Doziranje leka odredjuje lekar. Preporučena doza leka je jedna tableta jednom dnevno a treba je uzeti u isto vreme svakog dana. Tablete se gutaju sa malo vode, nevažno da li se uzimaju pre ili posle jela.

Lečenje Arimidexom je dugotrajno i možda ćete morati da nastavite da ga pijete više godina.

Ako uzmete više Arimidexa nego što je trebalo, odmah se javite lekaru. A ako ste zaboravili da uzmete Arimidex, svoju sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme ali je ni slučajno nemojte duplirati kako biste nadoknadili propušteno.

O prekidu terapije, odnosno o prestanku uzimanjao vog leka odličuje lekar.

Nuspojave i neželjeni efekti

Vrlo česte nuspojave koje se javljaju kod više od jednog na 10 bolesnika su glavobolja, napadi vrućine, osipi, mučnina, upala zglobova, bol ili ukočenost u zglobovima, osteoporoza, osećaj slabosti. Malo redje nuspojave su gubitak apetita, povišen nivo holesterola u krvi, pospanost, bol, hladnoća ili slabost u delovima šake, trnjenje kože, dijareja, gubitak osećaja ukusa, povraćanje, promene krvnih nalaza u vezi sa radom jetre, gubitak kose, alergije, kostobolja, suvoća ili krvarenje iz vagine, bolovi u mišićima.

Manje česte i retke nuspojave su hepatitis, koprivnjača, povećani nivo kalcijuma u krvi, osip uz preosetljivost kože, upala krvnih sudova, bolovi u zglobovima, želucu i bubrezima dok su medju vrlo retkim nuspojavama: vrlo teška kožna reakcija s čirevima ili mehurićima na koži i reakcije preosetljivosti sa oticanjem grla.

Uticaj leka na kosti

Arimidex snižava nivo estrogena u organizmu, što može uzrokovati smanjenje mineralne gustine kostiju. Kosti mogu postati manje čvrste i podložnije lomovima. Posavetujte se sa lekarom kako da sprečite ove rizike.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka, detaljno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim efektima, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.