Amigren – tablete za migrenu

0

Amigren je lek koji je kombinovani analgetik sa primenom u simptomatskoj terapiji migrene.

Amigren tablete imaju sledeći sastav:

Aktivni sastojci su propifenazon, kofein, kamilofin hlorid, mekloksamin citrat i ergotamintartcrat.

Pomoćni neaktivni sastojci su kukuruzni skrob, krospovidon, talk, magnezijum stearat, želatin, bezvodni, koloidni silicijum dioksid, crveni oksid gvožđa, laktoza, titan dioksid, polimemi-metakrilat, polisorbat 20, makrogol 6000, natrijum citrat.

Dejstvo amigrena

Efekat leka na krvne sudove u centralnom nervnom sistemu koristi se za terapiju akutnih napada migrene. Propifenazon iz leka je analgetik, a kofein je centralni stimulator. Medjutim, efekat kofeina na nervni sistem može izazvati nesanicu i produženje migrenskih napada ili povratne glavobolje,ali tek u slučaju da pacijent ne poštuje pravila za primenu ovog preparata.

Sastojci preparata Amigren takodje smanjuju ili otklanjaju prateće simptome migrene kao što su nauzea, povraćanje i bolovi u stomaku.

Amigren tablete

Doziranje i način upotrebe

Preporučuje se jedna tableta na početku napada migrene. Dozu ponovite posle 30 minuta ako je potrebno. Maksimalna doza Amigrena je 4 tablete u toku 24 časa. Preparat se na ovaj način sme upotrebiti ponovo tek nakon pauze od minimum 4 dana. Maksimalna doza preparata Amigren u toku jedne nedelje ne sme biti veća od 8 tableta. Ovakvu šemu doziranja treba primeniti samo dva puta u toku jednog meseca. Preparat Amigren se ne koristi kod dece.

Predoziranje

Znaci predoziranja Amigrenom su povraćanje, slabost, ukočenost, zujanje u ušima, bol i cijanoza ekstremiteta, zatim hipertenzija ili hipotenzija, pospanost, koma, konvulzije i šok. Lečenje trovanja sastoji se u ispiranju želuca ako nije prošlo više od 2 sata od uzimanja leka i ako je otrovana osoba svesna.

Neželjena dejstva (nuspojave)

Nuspojave kod kardiovaskularnog sistema su ishemija, cijanoza, odsustvo pulsa, hladni ekstremiteti, gangrena, prekardijalni bol, promene u EKG-u, prolazna tahikardija i bradikardija, hipertenzija. Nuspojave kod gastrointestinalnog sistema su mučnina, povraćanje, bolovi, dijareja i polidipsija. Nuspojave kod centralnog nervnog sistema su parestezije, utrnulost, opšta slabost, vertigo, depresija, nesanica i motorni poremećaji.

Ostali neželjeni efekti mogu biti lokalni edemi, pruritus, bolovi u mišićima leđa i ekstremitetima.

Kontraindikacije

Kontraindikacije su najpre vezane za preosetijivost na bilo koju komponentu preparata, zatim oboljenja perifernih krvnih sudova, koronarnih krvnih sudova i moždanih krvnih sudova.

Lek se ne koristi i kod hipertenzije, angine pektoris, glaukoma, adenoma prostate, tireotoksikoze, sepse, insuficijencija jetre ili bubrega, kod akutne hepatične porfirije, hemolitičke anemije i malnutricije.

Mere opreza

Dugotrajna primena kombinovanih preparata koji sadrže ergotamin i kofein može da dovede do zavisnosti. Zato nemojte povećavati doze leka bez konsultovanja lekara.

Ako se pojave trnjenje i bolovi u mišićima ekstremiteta, slabost u nogama, bol u grudima ili povremeno usporenje ili ubrzanje rada srca potrebno je da se odmah javite lekaru.

Kontrolišite češće krvnu sliku zbog mogućnosti smanjenja broja leukocita.

Starije osobe su osetljivije na neželjene efekte ovog leka pa je u tom slučaju potreban povećan oprez.

Važno – Preparat Amigren se ne primenjuje za profilaksu migrene.

Trudnoća i dojenje

Preparat Amigren se ne primenjuje u trudnoći i tokom perioda dojenja.

Interakcije sa drugim lekovima

Ako se Amigren primeni istovremeno sa sledećim lekovima: almotriptan, blokatori beta-adrenergičkih receptora, eletriptan, rizatriptan, sumatriptan i zolmitriptan, povećan je rizik od pojave vazospazma.

Uvećava se rizik od ergotizma ako se Amigren koristi sa sledećim lekovima pa zato ne treba paralelno upotrebljavati: amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, simpatikomimetike, makrolidne antibiotike, telitromicin, quinupristin/dalfopristin i tetracikline.

Istovremena upotreba Amigrena i vazokonstriktornih supstanci može da uzrokuje jake pa i fatalne hipertenizije.

Uticaj na psihofizičku sposobnost

Amigren može da smanji psihofizičku sposobnost, naročito ako se uz preparat uzimaju depresori centralnog nervnog sistema ili alkohol. Zato treba da, za upravljanje motornim vozilom ili rad na mašinama, prođe najmanje 4 sata od uzimanja Amigrena.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.