Galitifen – lek protiv alergija

0

Lek Galitifen je namenjen sprečavanju napada alergijskih oblika bronhijalne astme i astme u dečjem uzrastu – (sirup za decu).

Upotrebljava se kao lek za alergiju, za simptomatsko lečenje alergijskih stanja poput rinitsa (upala sluzokože nosa) i konjunktivitisa (upala konjunktive tj. vežnjače oka).

Napomena: GALITIFEN ne prekida akutni napad bronhijalne astme.

Kontraindikacije

Lek Galitifen se ne preporučuje za bebe, odnosno za lečenje dece mlađe od 2 godine.

Ovaj lek ne smete koristiti ako ste preosetljivi na ketotifen ili na neku komponentu leka.

Galitifen lek

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru pre primene ovog leka jer se u njegovom sastavu nalaze saharoza i sorbitol.

Važno: Ne prekidajte uzimanje drugih lekova za astmu, bez obzira kako se osećate ukoliko vam to nije rekao Vaš lekar.

Tokom prvih nekoliko dana lečenja, možete se osećati pospano ili vaše reakcije mogu biti sporije nego obično. Ne konzumirajte alkoholna pića za vreme trajanja terapije ovim lekom.

Ketotifen iz leka može smanjiti prag za nastanak konvulzija (grčenje tela) pa je stoga potrebna obazrivost pri uzimanju leka kod pacijenata obolelih od epilepsije.

U slučaju da imate bilo koju infekciju obavestite Vašeg lekara.

Primena drugih lekova i Galitifen

Paralelnana primena ketotifena i oralnih antidijabetika može dovesti do pada broja trombocita tj. krvnih pločica, pa zato treba izbegavati tu kombinaciju.

Pošto ketotifen ima osobine antihistaminika, može potencirati dejstvo drugih lekova koji deluju depresivno na Centralni nervni sistem, kao što su drugi antihistaminici, hipnotici (lekovi za spavanje), sedativi (lekovi za smirenje) i alkohol.

Uzimanje leka GALITIFEN sa hranom i pićima

Lek se uzima uz obrok. Ne pijte alkohol dok uzimate lek.

Primena leka u trudnoći i dojenje

Ne preporučuje se primena ovog leka u trudnoći. Ketotifen se izlučuje u majčino mleko, pa majke koje koriste ketotifen ne bi trebalo da doje.

Mere predostrožnosti

Ketotifen može smanjiti pažnju i koncentraciju što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama pa je potreban oprez.

Galitifen može izazvati alergijske reakcije jer sadrži metil- ipropil-parahidroksibenzoat. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svom lekaru pre upotrebe leka jer se u njegovom sastavu nalaze saharoza isorbitol.

Zbog sadržaja saharoze, sirup može biti štetan za zube.

Doziranje

Pridržavajte se doze koju Vam je lekar propisao. Lek se primenjuje oralno.

-Odrasli: 1 mg dva puta dnevno uz obrok. Ako je neophodno, doza se može povećati do 2 mg dva puta dnevno.

-Deca od 2 do 3 godine: 0,05 mg (= 0,25 ml sirupa 1 mg /5 ml) po kilogramu telesne težine dva puta dnevno.

Deca starija od 3 godine: 1 mg dva puta dnevno uz obrok.

Nemojte prekidati uzimanje leka bez saveta lekara, bez obzira kako se osećate.

Lečenje se prekida postepeno tokom dve do četiri sedmice.

Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo, javite se odmah svom lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite sledeću dozu čim se setite i nikada je ne duplirajte.

Takodje, ne smete naglo prestati sa uzimanjem leka.

Nuspojave

Neka, veoma retka neželjena dejstva, mogu biti ozbiljna – osip, crvenilo kože, plikovi na sluzokoži usana, očiju i usne duplje, praćeni povišenom temperaturom, groznicom, drhtavicom, glavoboljom, kašljem i bolovima; zatim žuta prebojenost kože i sluzokože očiju, prebojena stolica i tamno prebojena mokraća.

Česta neželjena dejstva su: uzbuđenje, razdražljivost, nesanica i nervoza.

Povremena neželjena dejstva su: vrtoglavica, suvoća usta, upala mokraćne bešike (cistis).

Retka neželjena dejstva su pospanost i povećanje telesne težine.

Proizvodjač leka je Galenika Beograd, a cena leka je oko 200 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.