Flukonazol – lek protiv gljivica

0

Flukonazol je antifungalni lek. Flukonazol (tablete, kapsule) menjaju ćelijske membrane, oštećuju ih, sprečavaju rast i njihovo razmnožavanje i tako uništavaju gljivice. Hrana, piće i alkohol ne utiču na apsorpciju ovog leka.

Primena leka (protiv kandide)

Flukonazol se upotrebljava u lečenju sledećih stanja: Vaginalna kandidijaza i kandidni balanitis, orofaringealna kandidijaza i druge mukozne infekcije (ezofagitis, kandidurija, neinvazivne bronhopulmonalne infekcije), tinea pedis, corporis, cruris, pityriasis versicolor i dermalna kandidijaza, invazivne kandidne infekcije (uključujući kandidemiju i diseminiranu kandidijazu) i kriptokokne infekcije (uključujući meningitis), prevencija relapsa kriptokoknog meningitisa u AIDS pacijenata nakon završene primarne terapije i prevencija gljivičnih infekcija kod pacijenata s imunodeficijencijom posle citotoksične hemoterapije ili radioterapije.

Flukonazol lek

Doziranje leka

Doze leka i trajanje terapije odredjuje lekar.

Uobičajene doze: Vaginalna kandidijaza i kandidni balanitis: jednokratna doza od 150 mg. Mukozne kandidijaze (izuzev genitalne): odrasli – 50 mg na dan, a kod vrlo teških infekcija 100 mg dnevno.

Terapija orofaringealne kandidijaze traje od 7 do 14 dana (najviše dve nedelje, osim kod pacijenata s teškom imunodeficijencijom); tretman atrofičnih oralnih kandidijaza kod pacijenata sa zubnom protezom je dve nedelje, terapija mukoznih infekcija traje dve nedelje do mesec dana.

Tinea pedis, corporis, cruris, pityriasis versicolor i dermalna kandidijaza: 50 mg dnevno ili 150 mg jednom nedeljno u ukupnom trajanju od dve do 4 nedelje, a tinea pedis do 6 sedmica, što je i maksimum trajanja tretmana.

Invazivne kandidne infekcije i kriptokokne infekcije : Odrasli – početna doza je 400 mg, a doza održavanja je 200 mg dnevno, po potrebi i 400 mg dnevno.

Prevencija relapsa kriptokoknog meningitisa kod pacijenata sa AIDS-om, posle primarne terapije: 100-200 mg dnevno.

Prevencija gljivičnih infekcija kod osoba sa imunodeficijencijom a posle citotoksične hemoterapije ili radioterapije: Odrasli – 50-400 mg na dan. U slučaju visokog rizika sistemskih infekcija odnosno posle transplantacije koštane srži, lek se primenjuje u dozi od 400 mg na dan. Kapsule se gutaju cele sa malo tečnosti.

Predoziranje Flukonazolom

Znaci predoziranja su mučnina, povraćanje, dijareja i teški abdominalni grčevi. Ako uzmete više leka nego što je trebalo, odmah se javite lekaru kako biste dobili adekvatni tretman.

Kontraindikacije

Nemojte koristiti ovaj lek ako ste preosetljivi na aktivnu ili na pomoćne komponente leka niti ako već primenjujete lekove: terfenadin i cisaprid.

Oprez je potreban kod pacijenata s oštećenom funkcijom jetre i bubrega, jer je moguća pojava toksičnih efekata.

Neželjena dejstva – nuspojave

Kao i svi lekovi, tako i Flukonazol može uzrokovati neke neželjene efekte ali ne kod svih pacijenata. Mogu se javiti mučnina, povraćanje, bol u stomaku i proliv, zatim porast količine jetrenih enzima i vrlo retko: alergijske reakcije, anafilaksija, angioedem, i Stevens-Johnsonov sindrom. U slučaju pojave alergijskih neželjenih efekata, terapija se mora prekinuti.

Terapija u trudnoći i dojenje

Primenu ovog leka u trudnoći treba izbegavati, osim ako lekarska peocena nije drugačija. Pošto se lek izlučuje u majčino mleko, potrebno je prekinuti dojenje ako se utvrdi da je potrebna terapija flukonazolom.

Cena Flukonazola je oko 550 dinara i proizvodi ga Zdravlje Leskovac. Hemofarm vršac proizvodi paralelni lek pod imenom Flukonal.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje stručno mišljenje. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.