Flormidal, lek protiv nesanice

0

Flormidal tablete se koriste za kratkotrajno lečenje nesanice a lek može da se primenjuje i pre operacije (ampule) u cilju postizanja pospanosti li dremljivosti i oslobađanja uznemirenosti. Ovaj lek za spavanje, proizvodi Galenika.

Kontraindikacije

Flormidal ne smete koristiti ako ste alergični na aktivnu supsatncu u leku (midazolam), neki drugi lek iz grupe benzodiazepina, ili neki sastojak leka. Ako bolujete od Miastenie gravis, imate probleme sa disajnim putevima i ukoliko imate sindrom apneje u snu, takodje ne smete koristiti ovaj lek.

Lek se ne koristi ako imate teško oboljenje jetre, u slučaju da upotrebljavate lekove protiv gljivičnih oboljenja ili inhibitore HIV proteaze.

Lek nije namenjen deci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Oprez pri primeni leka je potreban ako dojite ili planirate dojenje i u slučaju sledećih bolesti: oboljenja jetre, bubrega ili pluća, visok ili nizak krvni pritsak, oboljenje srca, mentalna oboljenja kao što su depresija, psihoze ili šizofrenija, epilepsija, alergija na lekove i hranu.

Flormidal lek

Flormidal i alkohol

Primena midazolama se ne preporučuje kod pacijenata sa istorijom alkoholizma ilI zloupotrebe lekova, kao ni kod osoba koje kontinuirano konzumiraju alkoholna pića.

Flormidal i zavisnost

Upotreba flormidala može da dovede do razvoja fizičke i psihičke zavisnosti a rizik se povećava pri zloupotrebi alkohola i lekova. Apstinencijalni simptomi su glavobolja, bol u mišićima, ekstremna anksioznost, napetost, nemir, konfuzija i razdražljivost.

Nakon prekida terapije ovim lekom, može se pojaviti nesanica težeg stepena nego pre početka terapije („rebound insomnia“). Ipak, to je prolazni sindrom, i uobičajen je kod naglog prekida primene leka, pa se zato preporučuje postepeno smanjenje doza.

Primena drugih lekova

Flormidal može uticati na dejstvo drugih lekova koje pijete pa zato obavestite lekara ako uzimate neki od sledećih lekova: drugi lekovi protiv nesanice, sedativi, lekovi za lečenje depresije, biljni lek kantarion, ekovi za kontrolu epilepsije, lekovi za lečenje alergije ili prehlade, opioidni analgetici, cimetidin, iranitdin, lekovi za lečenje čira i problema sa varenjem, disulfiram, antibiotici, lekovi za lečenje srčanih oboljenja.

Sok od grejpfruta mogao bi povećati rizik od nastanka neželjenih dejstava leka.

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru jer lek sadrži laktozu.

Flormidal u trudnoći i dojenje

Ovaj lek treba izbegavati u toku trudnoće osim ako nema bezbednije druge terapije. Vaš lekar će proceniti odnos koristi rizika za Vas i plod.

Inače, primena Flormidala u poslednjem trimestru trudnoće ili primena visokih doza leka u toku porođaja može prouzrokovati nepravilan rad srca, hipotoniju, slabo sisanje, hipotermiju i umerenu respiratornu depresiju kod novorođenčeta.

Dugotrajna primena leka u kasnoj trudnoći može dovesti do simptoma fizičke zavisnosti deteta sa povećanim rizikom od razvoja apstinencijalnih simptoma.

Upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Flormidal može prouzrokovati pospanost, vrtoglavicu, slabljenje koncentracije i gubitak pamćenja, pa zato tokom terapije ovim lekom nemojte voziti ni rukovati mašinama.

Doziranje

Tablete se gutaju cele sa vodom i ne smeju se lomiti ni mrviti.

Uobičajena doza u terapiji nesanice je od 7,5 do 15 mg . Kod starijh ili iscrpljenih pacijenata, preporučena doza je 7,5 mg. Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre i bubrega, preporučena doza iznosi 7,5 mg i lek se mora primenjivati veoma pažljivo.

Ukoliko ste uzeli veću količinu leka nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom. Simptomi predoziranja su muka, povraćanje, vrtoglavica, usporeno disanje, pospanost i koma.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočil da uzmete lek!

Nuspojave

Neki od neželjenih efekata koji se mogu javiti tokom primene flormidala su: vrtoglavica, nestabilnost, gubitak pamćenja, zbunjenost, gubitak koncentracije, glavobolja, osećaj umora u jutarnjim časovima, nekoordinisanost mišića, nerazgovetan govor, neprijatni snovi, umor, zamagljen vid, mučnina, depresija, depresija respiratornog sistema, uznemirenost, agresivnost, razdražljivost, srčani zastoj…

Javite se lekaru ako Vam se desi alergijska reakcija: kratak dah; otežano disanje; oticanje lica, usana, jezika ili drugih delova tela; crvenilo, svrab i ospa!

Cena leka Flormidal je oko 1 000 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Share.

Comments are closed.