Zodol – lek protiv bolova

0

Zodol je lek protiv bolova i pripada grupi nesteroidnih anti- inflamatornih lekova, analgetika i antipiretika. Zodol tablete za bolove imaju snažno analgetičko dejstvo, i ublažavaju i otklanjaju bolove jakog i umerenog intenziteta pa se često koriste za migrenu. Proizvodjač leka je Hemofarm Vršac. Zodol se primenjuje kao analgetik, u kratkotrajnim tretmanima akutnih bolova.

Zodol takodje može da zameni opijatne analgetike (u slučaju postoperativnih bolova, renalnih kolika, ortopedskih trauma i bolova kod malignih bolesti). Ovaj lek se ne primenjuje u tretmanima hroničnih bolnih stanja.

Način primene i doziranje

Zodol tablete se koriste obično 5, ali najduže sedam dana. Doza leka se prilagodjava jačini bola i odgovoru pacijenta na tretman. Najbolje je primeniti najmanju efektivnu dozu.

Zodol lek

Pojedinačna doza od 10 mg može se ponoviti na 4 do 6 sati. Maksimalna dnevna doza je 40 mg.

Zodol injekcije – mogu se primeniti kao pojedinačna doza ili kao multiplo doziranje.

Injekcija se daje sporo, duboko u mišić a analgetski efekat nastupa za pola sata. Injekcija deluje 4 do 6 sati.

Napomena: Posebna pažnja i smanjenje redukcija doze je neophodno kod starih pacijenata, jer su osetljiviji na neželjena dejstva leka.

Kontraindikacije

Ovaj lek je kontraindikovan kod umerenog i teškog oštećenja bubrega, dok je kod pacijenata sa manjim renalnim oštećenjem neophodna predostrožnost u primeni leka.

Takvim pacijentima se preporučuje da dnevna doza bude smanjena na polovinu. Za njih je maksimalna dnevna doza leka 60 mg.

Lek se ne koristi u slučaju preosetljivosti na ketorolak trometamin i slične lekove.

Neželjena dejstva – nuspojave

Neželjena dejstva leka su u direktnoj vezi sa veličinom primenjene doze i dužinom tretmana. Nuspojave su češće kod osoba starijih od 65 godina. Nakon pet dana primene, povećava se mogućnost pojave neželjenih dejstava.

Neželjena dejstva su sledeća: mučnina, dispepsija, dijareja, povraćanje, zatvor, abdominalni bolovi, stomatitis, gastritis, peptički ulkus, gastrointestinalna krvavljenja, perforacije, pankretatitis.

Prijavljene su još i sanjivost, glavobolja, nervoza, osećaj umora, euforija, vrtoglavica, tremor, poremećaj sna, grčevi, halucinacije, poremećaj ukusa i vida, suva usta i žeđ, jače znojenje, zujanje u ušima.

Primećene su i sledeće nuspojave: proteinurija, hematurija, povišenje kreatinina, oligurija, hiperkalijemija, azotemija, hiponatremija, glomerulonefritis, intesticijalni nefritis, hemolitički uremijski sindrom, renalna papilama nekroza, zatim bolovi i hematoma na mestu injekcije, raš, urtikarija, epidermalna nekroliza i Steven-Johnsonov sindrom.

Od ostalih neželjenih dejstava tu su još i reakcije preosetljivosti i anafilaktički šok (kod 1% pacijenata), purpura, krvavljenje iz postoperativne rane, epistaksa, trombocitopenija, anemija,

hepatitis, žutica, bradikardija, dispneja, edem pluća, hipertenzija, edemi, groznica.

Zodol u trudnoći i dojenje

Zodol se ne sme koristi u trudnoći, osim u retkim slučajevima kada doktor proceni da je potencijalna korist za majku veća od mogućeg rizika za fetus. Takodje, Zodol je kontraindikovan tokom porođaja, jer ima neželjena dejstva na cirkulaciju fetusa, usporavaj porođaj i povećava rizik od krvavljenja iz materice.

Pošto se Zodolizlučuje mlekom, ne treba da ga koriste žene u periodu dojenja, osim ako potencijalna korist ne prevazilazi rizik po novorođenče.

Interakcija sa drugim lekovima

Zodol se ne srne primenjivati istovremeno sa: aspirinom, metotreksatom, okspentifilinom , probenecidom i litijumom. Ne preporučuje se da se paralelno konzumiraju Zodol i alkohol.

Napomena: Uzimanje Zodola sa masnom hranom usporava dejstvo leka.

PREDOZIRANJE- Prestankom uzimanja leka, simptomi predoziranja kao što su abdominalni bol, mučnina, povraćanje, pojačano znojenje, erozivni gastritis, peptički ulkus i disfunkcija bubrega – prestaju.

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Cena leka je oko 230 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.