Sanval – tablete za spavanje

0

Sanval je lek – imidazopiridinski sedativni hipnotik s brzim početkom delovanja. Ovakvi lekovi se neselektivno vežu za sve tri receptorske benzodiazepinske podgrupe omega, ne deluje miorelaksantno i antikonvulzivno, ali zadržava fazu dubokog sna. Sanval tablete za spavanje skraćuju vreme uspavljivanja, povećavaju ukupno trajanje spavanja, i sprečavaju rano buđenje. Na taj način, ovaj lek smanjuje broj i trajanje buđenja noću. Važno je i da lek ne uzrokuje dnevnu sedaciju – dnevnu potrebu za snom.

Lek počinje brzo da deluje i izlučuje se mokraćom. Kod bolesnika s jetrenom insuficijencijom treba prilagoditi dozu. Sanval nije lek za smirenje i upotrebljava se isključivo za kratkotrajno lečenje nesanice. U suprotnom se može javiti zavisnost, što sa sobom nosi i odvikavanje.

Sanval lek

Liječenje hipnoticima poput ovog leka, trebalo bi po pravilu da bude ograničeno na dve do tri nedelje, a ako se lek daje tokom dužeg perioda, potrebno je ponovno oceniti bolesnikovo stanje.

Kontraindikacije

Lek ne smeju uzimati bolesnici koji su setljivi na zolpidem – aktivnu komponentu leka.

Kod bolesnika s apnejom za vreme spavanja može se zbog dejstva ovog leka pogoršati respiracijska funkcija. Lek se ne sme davati deci mlađoj od 15 godina.

Sanval u trudnoći i dojenje

Lek Sanval se ne treba koristiti tokom drugog stanja ni za vreme dojenja.

Mere opreza

Lek treba uzimati samo pre spavanja, a bolesnika treba upozoriti na mogućnost povećavanja učinaka drugih depresora ako ih već uzima. lek može utIcati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama.

Sanval i alkohol

Lek se ne sme uzimati istovremeno s alkoholnim pićima.

Doziranje i primena leka Sanval

Doza ovog leka se uvek prilagodjava svakom pojedinačnom bolesniku. Koristite Sanval isključivo na način koji je odredio Vaš lekar i nemojte ga samoinicijativno primenjuvati u proizvoljnim dozama. Uobičajena je doza 10 mg pre spavanja. Ako je neophodno, doza se može povećati na 15 mg ili maksimalno 20 mg.

Kod starijih bolesnika i onih s jetrenom insuficijencijom početna je doza 5 mg, a posle se može povećati do 10 mg.

Predoziranje: U slučaju da ste uzeli više leka nego što je propisano, savetuje se ispiranje želuca i praćenje srčano-disajnih parametara. Ako ste uzeli više tableta nego što je trebalo, odmah se javite lekaru.

Nuspojave – mogući neželjeni efekti leka Sanval

Kao is vi drugi lekovi, tako i Sanval može izazvati odredjene neželjene efekte koji se ipak neće javiti kod svih ljudi koji ga koriste. Sanval je lek koji se uglavnom dobro podnosi. Češće nuspojave su pospanost, ataksija, konfuzija, euforija, nesanicavrtoglavica, diplopija i smetnje vida. Redje se javljaju znojenje, bledilo, ortostatska hipotenzija, agitiranost, halucinacije, parestezije, stupor, proliv i padovi.

Nuspojave su češće kod žena nego kod muškaraca. Takodje, učestalost neželjenih efekata je u proporcionalnom odnosu sa visinom doze koju pacijent primenjuje.

Lek se izdaje samo na lekarski recept pa se zato plaća samo participacija.

Lekar odredjuje koja doza i koja vrsta leka Sanval Vam odgovara. Dostupna su pakovanja od 5mg ili 10 mg sa po 10 ili 20 tableta.

Cena kutije leka je oko 200 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.