Reglan – lek za želudac

0

Reglan tablete protiv mučnine i za želudac, sadrže lek “metoklopramid” koji deluje na deo mozga koji zatim sprečava mučninu i povraćanje.

Lek Reglan se kod odraslih koristi za sprečavanje nastupa mučine i povraćanja koji se mogu javiti posle tretmana hemioterapije, radioterapije i kod lečenja mučnine i povraćanja koji se mogu javiti kod migrene. Nekada se ovaj lek uzima zajedno sa drugim oralnim lekovima za ublažavanje bolova u slučaju migrene, da bi doprineo njihovom jaem i boljem delovanju.

Primena kod dece

Reglan se koristi kod dece starosti od godinu dana pa naviše ali samo u slučaju da drugo lečenje ne deluje ili se ne može koristiti za sprečavanje mučnine i povraćanja koji se mogu javiti posle hemoterapije.

Reglan lek

Kontraindikacije

Nemojte koristiti ovaj lek ako ste alergični na metoklopramid ili neku od pomoćnih materija u preparatu, zatim ukoliko imate krvarenje, začepljenje u želucu ili crevima, ako imate tumor nadbubrežne žlezde, ako ste ranije imali nevoljne grčeve mišića, ako patite od epilepsije ili Parkinsonove bolesti, ako uzimate levodopu, ukoliko ste nekada imali poremećaj koncentracije pigmenta u krvi ili nedostatak NADH citokroma-b5.

Lek ne smeju koristiti deca ispod godine starosti.

Doziranje i način primene leka

Izmedju svake dve doze ovog leka, morate napraviti pauzu od najmanje 6 sati, čak i u slučaju povraćanja i neprihvatanja doze, da biste izbjegli predoziranje.

Lečenje ne smije da traje duže od 3 meseca usled moguće pojave rizika od nevoljnih grčeva mišića.

Preporučene doze Reglana kod odraslih: Preporučena jednokratna doza od 10 mg, koja se ponavlja do tri puta na dan. Maksimalna dnevna doza je 30 mg ili 0,5 mg po kg telesne težine.

Lečenje najduže može da traje 5 dana.

Kod dece od 1 do 18 godina preporučena doza je 0,1 do 0,15 mg po kg telesne težine, koja se ponavlja do 3 puta na dan.

Nekontrolisani pokreti mogu se javiti kod dece i kod mlađih odraslih pacijenata.

Drugi lekovi i Reglan

Određeni lekovi mogu da utiču na delovanje Reglana ili Reglan može uticati na delovanje drugih lekova kao što su: levodopa ili drugi lekovi za Parkinsonovu bolest, antikolinergici, derivati morfina, sedativi, digoksin, ciklosporin, mivakurijum i suksametonijum, fluoksetin i paroksetin.

Reglan se može uzimati sa ili bez hrane.

Reglan i alkohol

Alkohol se ne sme konzumirati tokom lečenja metoklopramidom jer pojačava sedativni učinak Reglana.

Reglan u trudnoći i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se lekaru. Ako je to neophodno, Reglan se može uzimati u trudnoći o čemu odlučuje Vaš lekar.

Reglan se ne preporučuje tokom perioda dojenja, jer se metoklopramid izlučuje u majčino mleko i može uticati na odojče.

Napomena: Pošto uzmete Reglan, možete osetiti omamljenost, omaglicu ili imati nekontrolirane pokrete uz trzanje, podrhtavanje ili uvrtanje delova tela pa u tom slučaju nemojte upravljati vozilima niti mašinama.

Moguće nuspojave

Česte nuspojave su: depresija, nekontrolirani pokreti – tikovi, drhtanje, trzanje ili stezanje mišića, simptomi slični Parkinsonovoj bolesti, osećaj nemira, snižen krvni pritisak, proliv, osećaj slabosti…

Cena leka je oko 250 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.