Pregnyl – lek za neplodnost

0

Pregnyl (ampule – injekcija) kao aktivnu komponentu ima horionski gonadotropin. Proizvodi ga holandska farmaceutska kuća Organon. Pregnyl spada u polne hormone i modulatore genitalnog sistema. Dostupan je kao prašak za rastvor za injekciju sa rastvaračem u pakovanjima od 1500i.j/mL i 5000i.j/mL. Rok trajanja ovakvog pakovanja je tri godine ako se drži pri temperaturi od 2 do 15 stepeni Celzijusa.

Doziranje Pregnyla

Ovaj lek se dozira  i koristi individualno i u zavisnosti od dijagnoze  i odgovora pacijenata na terapiju i dejstvo Pregnyla. Mora se primeniti isključivo onako kako je to lekar odredio. Uobičajena doza leka kod žena je 5000 do 10 000i.j. i to 24 sata nakon upotrebe poslednje doze menotrofina. Ista doza se koristi i kod indikovanih stanja kod muškaraca.

Pregnyl ampule

Primena leka Pregnyl

Injekcije Pregnyla se koriste kod sledećih stanja kod žena: stimulisanje ovulacije, priprema folikula za proces ovulacije i insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa.

Injekcije leka Pregnyl se takodje koriste za muškarce u narednim stanjima: hipogonadotropni hipogonadizam, zakasneli pubertet koji nastaje kao posledica insuficijencije pituitarnih gonadotropina i kod kriptorhizma koji nije posledica anatomske opstrukcije.

Kontraindikacije (kada se lek Pregnyl ne sme koristiti)

Injekcija Pregnyla se dobija isključivo po preporuci lekara koji će eventualno proceniti  da za Pregnyl nije vreme jer je u toku druga vrsta terapije neplodnosti. Takodje, lek se ne uzima u slučaju preosetljivosti na lek.

Nuspojave – neželjena dejstva leka Pregnyl

Kao i svi lekovi tako i Pregnyl može izazvati neka neželjena dejstva a ako ih uočite tokom terapije, o tome treba daobavestite lekara.

Šta su to gonadotropini?

Gonadotropini (FSH, LH i HCG) su vrsta proteina – glikoproteini koji se luče u prednjem režnju hipofize ili u horionu i placenti. Mogu da se dobiju iz mokraće žena u trudnoći – (HCG) ili kod žena u menopauzi (humani menopauzalni gonadotropin –  HMG, koji ima mešavinu LH i FSH). Postoji i rekombinantni FSH poznat pod imenom folitropin.

Gonadotropin i njegova primena kod muškaraca i kod žena

Preparati gonadotropina se primenjuju parenteralno u vidu injekcija. Koriste se u lečenju i za terapiju neplodnosti. Ta neplodnost treba da za uzrok ima izostajanje ovulacije koja je posledica hipopituitarizma ili je posledica nastala zbog terapije klomifenom.

Ovaj lek se osim toga primenjuje i za indukciju ( izazivanje)  ovulacije a radi omogućavanja toga da se jajne ćelije prikupe jajnih u cilju „ in vitro“ oplodnje i reimplantacije u materičnu šupljinu kod žena koje imajuproblem sa neplodnošću koja je  izazvana mehaničkom opstrukcijom jajovoda.

Gonadotropini se takođe  mogu koristiti i kod muškaraca koji imaju problem sa neplodnošću. Lek može da pomogne ako je neplodnost nastala zbog  malog broja spermatozoida a usled hipogonadotropnog hipogonadizma.

Tako se na primer HCG  primenjuje za stimulaciju sinteze testosterona ( kada je nizak testosteron) kod dečaka za problemima zakasnelog puberteta. Ipak u ovim stanjima se za  muškarce češće kao terapija koristi sam testosteron.

Dva tipa leka

Razlikujemo dva tipa lekova u navedenom smislu –  prvi su gonadotropini u užem smislu te reči kao što su na primer menotropin, horiogonadotropin, lutropin, urofolitropin i folitropin, a drugi su sintetski stumulatori ovulacije kod žena.

Cena leka je od oko 800 do 1 500 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom

Share.

Comments are closed.