Lasix – lek za izbacivanje tečnosti

0

Lek lasix (ampule ili tablete) kao aktivnu materiju sadrže furosemid. Spada u jake diuretike (lekovi za izbacivanje vode) i ima brzo i relativno kratko dejstvo. Posle primene ampule delovanje počinje posle par minuta a ako se piju tablete – za oko 30 minuta.

Diuretici su lekovi koji povećavaju izlučivanje vode iz organizma kroz bubrege. Njhovo osnovno dejstvo je da smanje reapsorpciju jona natrijuma i hlora iz filtrata, i tako povećavaju izlučivanje vode.

Ovaj diuretik se koristi kod edema renalnog, hepatičnog i kardijalnog porekla, edema u trudnoći (druga polovina), u slučaju arterijske hipertenzije, srčane insuficijencije sa edemima, kod edema mozga, edema nakon zadobijanja opekotina, plućnog edema i kod edema kod vaskularnih okluzija. U slučaju trovanja može da pomogne za forsiranu diurezu.

Lasix lek

Doziranje

Kod hipertenzije uobičajena doza je 80 mg dnevno ali ako na početku terapije, ako se daju i drugi antihipertenzivni lekovi, dodje do naglog pada krvnog pritiska, preporuka je da se doza smanji.
Kod kongeslivne srčane insuficijencije: Refrakterna srčana insuficijencija podrazumeva početnu dozu od 250 mg na dan.
Plućni edem: 0,51 mg/kg.

Odraslima i deci preko 15 godina daje se 12 ampule i.m. ili i.v. Odojčad i deca mladja od 15 godina treba da dobijaju Lasix parenteralno isključivo u akutnim stanjima.

Kontraindikacije

Renalna insuficijencija sa anurijom
Preosetljivost na sulfite

Neželjena delovanja – nuspojave

Kao i svi lekovi tako i Lasix može izazvati neželjene efekte, ali se oni neće ispoljiti kod svih pacijenata.

Pri primeni ovog leka moguće je da se razvije dehidracija, zatim pad krvnog volumena, embolija, pogotovo kod starijih pacijenata. Ako se primenuju veće doze, mogu se javiti disbalansi elektrolita (hiponatrijemija, hipokalijemija, hipokalcijemija, hipomagnezijemija, hipohtorična alkaloza).

Posledice poremećaja balansa elektrolita su suva usta, slabost, pospanost, nemir, bolovi u mišićima, tahikardija, aritmije ili gastrointestinalni poremećaji.

Furosemid povećava nivo glikoze u krvi a moguće je i pogoršanje dijabeta.

Kod primene visokih koncentracija leka, javljaju se tinitus, vertigo i nagluvost, koja može ponekad biti i trajna. Oštećenje sluha prijavili su bolesnici sa oštećenjem bubrega.

Furosemid može biti nefrotoksičan i izazvati prolaznu proteinuriju i mogućnost razvoja bubrežnih kalkulusa.

Kod pacijenata koji pate od hipertrofije prostate, mode doći do retencije urina, a prijavljene su i kožne reakcije na lek.

Napomena: Tokom lečenja Lasixom ne treba ograničavati unos kuhinjske soli. Lek može da utiče na psihofizičke sposobnosti naročito ako se uzima sa alkoholom ili depresorima centralnog nervnog sistema.

Trudnoća i dojenje

Lasix se u trudnoći i za vreme dojenje može primenjivati isključiv u strogo postavljenim indikacijama.

Lasix i drugi lekovi

Kod istovremene primene kardiotonika, nedostatak kalijuma može da poveća osetljivost na lekove. Lasix takodje može da pojača nuspojave ototoksičnih i nefrotoksičnih antibiotika.
Lasix može da smanji dejstvo antidijabetika i presorskih amina ili da pojača dejstvo salicilata, teofilina, litijuma, mišićnih relaksanasa.

Lek Lasix se izdaje samo na lekarski recept.

Cena leka je oko 250 dinara. Proizvodjač je Jugoremedija.

Zamena, odnosno paralelni lek je Furosemide, Sopharma.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.