Fenobarbiton – lek za epilepsiju

0

Osnovna indikacija za primenu Fenobarbitona je epilepsija.

Lek Fenobarbiton (tablete, ampule) je antiepileptik i koristi se za lečenje svih oblika epilepsije osim absansa.

Kontraindikacije

Fenobarbiton tablete ne smete koristiti ako imate alergiju na fenobarbital, druge barbiturate ili na neki od pomoćnih sastojaka leka, zatim ako bolujete od porfirije, imate ozbiljne teškoće sa disanjem, teška oboljenja bubrega ijetre i ako ste netolerantni na laktozu.

Ovaj lek se ne sme istovremeno primenjivati sa drugim depresorima centralnog nervnog sistema, uključujući i alkohol.

Konsultujte se sa lekarom o primeni ovog leka ao ste mladji, starijeg doba, ako ste imali problema sa zloupotrebom alkohola, ako ste sporiji u mentalnim aktivnostima.

Pažnja: Kod jednog malog broja pacijenata koji su koristili ovaj lek, prijavljena razmišljanja o samopovređivanju ili samoubistvu. U tom slučaju se odmah javite lekaru!

Fenobarbiton lek

Primena drugih lekova

Fenobarbiton ubrzava metabolizam mnogih lekova, i smanjuje njihovo dejstvo.

Obavestite Vašeg doktora ako pijete ili uzimate sledeće lekove: dizopiramid ihinidin, grizeofulvin, rifampicin, hloramfenikol, doksiciklin, metronidazol, itrakonazol, vorikonizol, abakavir, amprenavir, lopinavir, indinavir, darunavir, nelfinavir, sakvinavir, varfarin i slične lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi , mianserin, paroksetin, inhibitore monoaminoksidaze, triciklične antidepresive ili lekove koji sadrže kantarion, fenitoin, karbamazepin, natrijum valproat, lamotrigin, okskarbazepin, primidon, tiagabin, zonisamid, etosuksimid, vigabatrin, hlorpromazin, tioridazin, haloperidol, aripiprazol iklonazepam, felodipin, verapamil, diltiazem, nimodipin, nifedipin, propranolol, metoprolol, timolol, digitoksin il eplerenon, ciklosporin ili takrolimus, steroidne hormone kao što su hidrokortizon il prednizolon, folnu kiselinu ili vitamin D, toremifen, gestrinon, irinotekan ili etopozid, metadon, oralne kontraceptive ili tibolon , levotiroksin, montelukast il teofiln, tropisetron ili aprepitant, memantin , metilfenidat i natrijum oksibat.

Napomena: Nemojte uzimati alkohol dok ste na terapiji ovim lekom!

Primena leka u trudnoći i dojenje

Ako zatrudnite dok uzimate ovaj lek, lekar će odrediti treba li da nastavite sa terapijom ili ćeu obzir doći adekvatna zamena. Ako lek uzimate tokom drugog stanja, posebno tokom prva 3 i poslednja 3 meseca, mogu se javiti neke posledice kao što su anomalija ploda ili krvarenje kod bebe.

Pošto se ovaj lek izlučuje u majčino mleko, može izazvati pospanost bebe, pa se dojenje ne preporučuje.

Pažnja: Lek ima snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti, oa za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilma ni rad sa mašinama.

Doziranje

Lek uzimajte prema preporuci lekara. Uobičajena doza za odrasle i decu od 12 do 18 godina je 60 do 180 mg jednom dnevno i to uveče.

Uobičajena doza održavanja za decu od 1 meseca do 12 godina je od 2,5 – 4 mg/kg jednom il dva puta dnevno.

Kod starijh pacijenata moguće je prilagodjavanje doza.

Predoziranje:

U slučaju predoziranja mogu se javiti pospanost, koma, otežano disanje, pad krvnog pritska, šok praćen oštećenjem bubrega, smanjenje telesne temperature i karakteristične hemoragične bule… U tom slučaju se hitno javitelekaru!

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite preskočenu dozu leka.

Važno: Nikada ne prekidajte lečenje naglo i bez konsultovanja salekarom jer se mogu javiti reakcije obustave (nesanica, tremor, vrtoglavica, delirijum).

Neželjena dejstva

Nuspojave su teškoće u razmišljanju, neobično uzbuđenje, priviđanje stvari, poremećaj pamćenja, hiperaktivnost, dremljivost, letargija, neregularni pokreti i trzajni pokreti očiju kao i poremećaj ponašanja. Kod starijih pacijenata je česta pojava konfuzije.

Nekada se može javiti otežano disanje ili kožne reakcije. Izuzetno retko se javljaju multiformni eritem, eksfolijativni dermatis i toksična epidermalna nekroliza kao kožni poremećaji koji mogu da dovedu ido smrtnog ishoda.

Ovaj lek može izazvati oboljenje krvi sa prisustvom nezrelih crvenih krvnih zrnaca ili trombocitopeniju.

Od ostalih efekata su prijavljeni: hepatis, poremećaj u žučnim putevima, hipotenzija i osteomalacija. Povremeno se može javitu suvoća usta.

Proizvođač leka: GALENIKA , Beograd.

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Cena leka Fenobarbiton je oko 300 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Pre primene leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Share.

Comments are closed.