Enalapril – lek za pritisak

0

Enalapril tablete sadrže, kao aktivne materije, enalapril maleat i hidrohlorotiazid. Ovaj lek se koristi za lečenje hipertenzije, odnosno za pritisak koji je povišen.

Doziranje i način primene

Enalapril se može uzimati u pojedinačnoj dnevnoj dozi, sa ili bez hrane. Uobičajeni režim doziranja je jedna tableta Enalapril HCT Lek -a 20 mg/12,5 mg jednom dnevno. Kod pacijenata sa deficitom soli/volumena, početna doza leka je 5 mg ili manje. Sigurnost i efikasnost ovog leka kod dece i adolescenata nije utvrđena.

Kontraindikacije

Nemojte uzimati Enalapril ako ste preosetljivi na enalapril, hidrohlorotiazid ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka,kod anamneze angioedema, ako imate teška bubrežna oštećenja ili teška oštećenja jetre.

Enalapril lek

Enalapril u trudnoći i dojenje

Ne preporučuje se upotreba ovog leka u drugom i trećem trimestru trudnoće, kao ni za vreme dojenja. Upotreba ovog leka u trudnoći može da dovede do urodjenih mana novorodjenčeta.

Mere opreza

Konsultujte se sa lekarom jer su potrebne posebne mere opreza u slučaju aortalne stenoze /hipertrofične kardiomiopatije, kod pacijenata sa opstrukcijom valvularnog i aortalnog izlaznog trakta levog ventrikula, u slučajevima kardiogenog šoka i hemodinamički značajne opstrukcije.

U slučajevima bubrežnog oštećenja, početnu dozu enalaprila je potrebno prilagoditi prema nivou oštećenja i u zavisnosti od stanja pacijenta i njegovog odgovora na terapiju. Tokom terapije ovim lekom, lekar će pratiti stanje jetre.

Oprez je potreban i ako se enalapril primenjuje paralelno sa diureticima, pa je tada moguće smanjenje doza ili potpuno ukidanje terapije ovim lekom.

Upotreba enalaprila nije dozvoljena kod pacijenata kojima je potrebna dijaliza zbog insuficijencije bubrega, dok je oprez potreban kod pacijenata koji su na terapiji ACE inhibitorima.

Enalapril treba koristiti s krajnjim oprezom kod pacijenata s kolagenim vaskularnim oboljenjem, pacijenata lečenih imunosupresorima, alopurinolom ili prokainamidom, ili kombinacijom, naročito ako kod njih već postoji oštećenje bubrega.

Kod bolesnika sa dijabetesom, treba pomno pratiti nivo šećera u krvi tokom prvog meseca lečenja ACE inhibitorima. Kod pacijenata koji se podvrgavaju većem operativnom zahvatu je takodje potreban veliki oprez.

Enalapril je manje delotvoran u snižavanju krvnog pritiska kod osoba sa crnom bojom kože nego kod ostalih. Hidrohlorotiazid u ovom lieku može izazvati pozitivan analitički rezultat na anti-doping testu.

Reakcije preosetljivosti, kao nuspojave, mogu se javiti kod bolesnika sa ili bez anamneze alergije ili bronhijalne astme.

Kombinacija ovog leka sa litijumom se uglavnom ne preporučuje. Pošto ovaj lek sadrži laktozu, bolesnici s naslednim problemima intolerancije galaktoze, ne smeju koristiti Enalapril.

Enalapril i alkohol

Alkohol pojačava hipotenzijsko dejstvo ACE inhibitora.

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama

Tokom upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama treba imati na umu da se povremeno mogu pojaviti vrtoglavica ili umor.

Neželjena dejstva

Poremećaji krvi i limfnog sistema su retka neželjena dejstva. Često se mogu javiti hipokalijemija, porast holesterola, porast triglicerida, hiperurikemija, glavobolja, depresija, nesvestice, izmena ukusa, zamagljen vid, vrtoglavica, kašalj, dijareja, bol u stomaku, preosetljivost/angioneurotski edem, grčevi u mišićima, umor, bol u grudima, i drugi redji neželjeni efekti.

Predoziranje

Najčešći simptom predoziranja je jaka hipotenzija (izrazito smanjen krvni pritisak). U slučaju predoziranja, javite se odmah lekaru.

Cena ovog leka zavisi od pakovanja i proizvodjača (Zdravlje Leskovac, Krka, Hemofarm) i varira od oko 85 pa do oko 300 dinara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.