Anafranil, lek protiv depresije

0

Anafranil (dražeje, tablete ili ampule) je antidepresiv, sa aktivnom materijom – clomipraminum. Pomoćne supstance su laktoza, hipromeloza, mikrokristalna celuloza, boje E171 i E172, saharoza. Lek se izdaje samo na lekarski recept. Proizvodjač leka je švajcarska farmaceutska kuća – Novartis.

Upotreba i delovanje

Anafranil sadrži klomipramin, koji ima dejstvo na depresivne sindrome u celini, uključujući one tipične osobine kao što su psihomotorna retardacija, depresija i anksioznost.

Klinički odgovor na lek uočava se posle 2 do tri nedelje od početka upotrebe.

Lek anafranil se upotrebljava za lečenje depresivnih stanja različitih uzroka i simptoma. Ovde spadaju različiti oblici depresije, depresija povezana sa shizofrenijom i poremećajima ličnosti, depresivni sindromi zbog presenilnosti i senilnosti, a koristi se kod lečenja hroničnih bolnih stanja i hroničnih somatskih bolesti; zatim za lečenje opsesivno-kompulzivnih sindroma, lečenje fobija i paničnih napada, i noćne enureze (samo kod dece starije od 5 godina nakon što se isključe organski uzroci).

Anafranil lek

Kontraindikacije

Anafranil je kontraindikovan u slučaju preosetljivosti na klomipramin i ostale sastojke leka, kao i u slučaju unakrsne preosetljivosti na triciklične antidepresive dibenzazepinske grupe.

Istovremena upotreba Anafranila i MAO inhibitora je takodje kontraindikovana kao i upotreba Anafranila tokom 14 dana pre ili posle lečenja MAO inhibitorima.

Anafranil je kontraindikovan i kod pacijenata sa svežim infarktom miokarda.

Mere opreza

Za vreme dugotrajnog lečenja Anafranilom, posebno prvih meseci lečenja , preporučuje se praćenje stanja krvne slike. Takodje, zbog većeg rizika od pojave karijesa, preporuka je da se stomatolog redovno posećuje.

Anafranil se paralelno sa elektrokonvulzivnim lečenjem daje sa posebnim oprezom.

Anafranil kod osoba sa kontaktnim sočivima može da ošteti epitel rožnjače.

Izbegavajte nagli prekid lečenja Anafranilom.

Anafranil i drugi lekovi

Klomipramin može pojačati kardiovaskularno dejstvo adrenalina, izoprenalina, efedrina i fenilefrina (lokalnih anestetika).

Triciklički antidepresivi mogu pojačati učinke alkohola ili depresora centralnog nervnog sistema kao i antikolinergičnih lekova na oko, centralni nervni sistem, debelo crevo i mokraćnu bešiku. Zato se ne preporučuje uzimanje ovog leka i alkohol, odnosno alkoholna pića.

Upozorenja

Zbog mogućeg pada krvnog pritiska kod osoba koje imaju ortostatsku hipotenziju, preporučuje se merenje krvnog pritiska pre početka lečenja Anafranilom.

Oprez je potreban kod pacijenata koji pate od hipertireoze ili se leče hormonima štitnjače zbog moguće kardiotoksičnosti.

Bolesnicima sa bolesnom jetrom, preporučuje se periodično merenje nivoa jetrenih enzima.

Anafranil treba davati s posebnim oprezom bolesnicima s epilepsijom i s ostalim predisponirajućim faktorima -moždana oštećenja različitog uzroka, iuporaba neuroleptika, odvikavanje od alkohola ili odredjenih lekova.

Oprez je potreban još kod srčanih bolesnika,naročito kod onih sa srčanom insuficijencijom i sa aritmijama.

Lek se treba davati s oprezom osobama sa povišenim očnim pritiskom, glaukomom uskog ugla ili s retencijom mokraće.

Pacijenti sa paničnim poremećajima tokom prvih dana lečenja mogu da osete malo naglašeniju anksioznost koja nestaje posle dve nedelje.

Kod bolesnika sa shizofrenijom može se javiti aktivacija psihoze, a kod onih sa cikličkim afektivnim poremećajima – mogu se primetiti hipomanične ili manične epizode. U takvim slučajevima dozu Anafranila treba smanjiti ili prekinuti lečenje.

Kod pacijenata sa jakom depresijom postoji opasnost od suicida pa je ponekad potrebno kombinovano lečenje s benzodijazepinima ili neurolepticima.

Oprez je potreban kod osoba koje pate od opstipacije, jer se može javiti paralitički ileus.

Stariji pacijenti i adolescenti daju snažniji terapijski odgovor na lečenje Anafranilom, pa kod njihovog lečenja treba biti posebno oprezan.

Oprez kod pacijenata je potreban tokom upravljanjavozilima ili prilikom rukovanja mašinama jer ove sposobnosti tokom lečenja mogu biti narušene.

Anafranil u trudnoći i dojenje

Anafranil tokom drugog stanja treba izbegavati, osim kako se proceni da je moguća korist za majku veća od moguće opasnosti po plod. Lečenje Anafranilom tokom dojenja takodje se ne preporučuje.

Doziranje

Doziranje Anafranila i način upotrebe prilagodjavaju se svakom pacijentu ponaosob. Obično se lečenje počinje manjim dozama koje se po potrebi naknadno povećavaju.

Nakon postizanja poboljšanja stanja, dnevna doza se prilagodjava na nivo održavanja terapijskog učinka.

Predoziranje

Simptomi predoziranja su pospanost, koma, ataksija, nemir, pojačani refleksi, mišićna ukočenost i koreoatetoidni pokreti i konvulzije. Zatim, hipotenzija, tahikardija, aritmije, šok, smanjen rad srca, vrlo retko prestanak rada srca, depresija disanja, cijanoza, povraćanje, midrijaza, pojačano znojenje, oligurija ili anurija.

U situaciji predoziranja, treba izazvati povraćanje ili isprati želudac, a može se primeniti i aktivni ugljenik. Hospitalizacija je u ovakvim slučajevima obavezna.

Nuspojave pri upotrebi Anafranila

Nuspojave koje semogu javiti tokom lečenja su uglavnom blage i prolazne i nestaju tokom lečenja ili nakon smanjenja doze. Nuspojave su češće kod starijih pacijenata.

Moguće nuspojave su pospanost, umor, nemir i pojačan apetit; a povremeno konfuzija, dezorijentacija, halucinacije, anksiozna stanja, poremećaji spavanja, manija, hipomanija, agresivnost, poremećaji pamćenja, depersonalizacija, pogoršanje depresije, poremećaji koncentracije, nesanica, noćne more i zevanje.

Pacijenti mogu da osećaju još vrtoglavicu, tremor, glavobolju a povremeno se može javiti delirijum, poremećaji pri govoru, mišićna slabost i mišićna hipertonija.

Česta nuspojava je suvoća usta, znojenje, zatvor, poremećaji akomodacije, zamagljen vid i , poremećaji mokrenja, a talasi vrućine i uvećane zenice se mogu pojaviti povremeno.

Povremeno se mogu javiti sinus tahikardija, palpitacije, posturalna hipotenzija. Mučnina je česta, dok su povraćanje, abdominalne smetnje, proliv i nedostatakapetita povremene pojave. Moguće su još alergijske reakcije (kožni osip, urtikarija), fotosenzitivnost i svrab.

Takodje, pacijentima se tokom lečenja može uvećati telesna masa, poremetiti libido i potencija, a povremeno se mogu uočiti galaktoreja i povećanje grudi.

Zbog odredjene vrste navike (zavisnost organizma od leka) nekad se nakon naglog prekida lečenja ili naglog smanjenja doze, kod pacijenata mogu javiti mučnina ili povraćanje, glavobolja, bol u stomaku, dijareja, nervoza, nesanica…

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre primene leka, detaljno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim efektima, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.