Amiodaron lek za srce

0

Amiodaron kao lek sadrži aktivnu komponentu amiodaron hlorid. Pomoćne komponente su kukuruzni skrob, laktoza monohidrat, povidon, magnezijum stearat, silicijum-dioksid bezvodni, preželatinirani skrob.

Amiodaron je lek za srce koji ima dejstvo da produžava akcioni potencijal i refraktarni period srca, usporava rad srca i intraventrikularno provođenje, ometa AV provođenje, i smanjuje potrošnju kiseonika u srcu.

Upotreba

Amiodaron tablete ili amiodaron u infuziji se koristi za prevenciju i lečenje fibrilacija i undulacija atrija; Tahiaritmije povezane sa Wolf-Parkinson-White sindromom; Paroksizmalne tahiaritmije uključujući supraventrikularnu, nodalnu i ventrikularnu tahikardiju, fibrilacija ventrikula, aritmije nakon infarkta miokarda.

Kod pacijenata sa zatajenjem srca primena amiodarona u reanimaciji produžava preživljavanje.

Amiodaron tablete

Kontraindikacije za primenu leka

Alergija na komponente leka,

Pacijenti sa sinusnom bradikardijom i sinoatrijskim blokom;

Bolesnici sa smetnjama sprovođenja visokog stepena i sindromom bolesnog sinusnog čvora,

Bolesti štitne žlezde;

Trudnoća i dojenje

Paralelno korišćenje lekova koji mogu izazvati poremećaje srčanog ritma.

Doziranje leka i način upotrebe

Zbog potencijalnih ozbiljnih neželjenih efekata, lečenje ovim lekom treba početi u bolnici ili pod nadzorom lekara specijaliste. Doziranje se individualno prilagodjava bolesniku. Potrebno je voditi računa o uticaju hrane, koja povećava bioraspoloživost leka za 36-57%.

Početna doza je 200 mg 3 puta dnevno tokom prve nedelje lečenja. Za vreme druge sedmice lečenja se doza smanjuje na 200 mg, 2 puta na dan. Na kraju se prelazi na dozu održavanja od 200 mg na dan.

Retko je potrebno upotrebiti veće doze održavanja od navedene i važno je da se kao doza održavanja primeni ona najmanja koja je efikasna.

Inače nije utvrđeno da li je potrebno prilagođavanje doze za starije pacijente ali je tokom terapije kod ove populacije potrebno voditi računa o mogućem poremećaju funkcije jetre, bubrega ili srca kao i da se prate druga oboljenja ako se istovremeno primenjuju drugi lekovi. Kod primene velikih doza ovakvi bolesnici su podložniji nastanku bradikardije i smetnji provođenja.

Kod bolesnika sa poremećajem funkcije bubrega, nije potrebno prilagođavanje doze ali je kod bolesnika sa poremećajem funkcije jetre potrebno razmotriti eventualno prilagođavanje doze.

Neželjena dejstva i nuspojave

Neželjeni efekti amiodarona se javljaju kod oko tri četvrtine pacijenata a kod 7 do 18 % slučajeva se tretman prekida. Najozbiljniji nusefekti su pulmonarni, kardijalni i hepatotoksični.

Neželjeni efekti na plućima se javljaju kod 10% do 17% bolesnika.

Kod skoro svih pacijenata koji duže od 6 meseci primenjuju amiodaron stvaraju se asimptomatski mikrodepoziti leka u kornei ali je retka pojava optičke neuropatije, edema papile, slepila, fotosenzitivnosti, makularne degeneracije.

Zamor, tremor, abnormalni nevoljni pokreti, poremećaj koordinacije, vrtoglavica, periferna neuropatija i parestezija su registrovani kod 4% do 9% pacijenata. Kod nešto manje bolesnika, od 1 do 3 posto njih, registrovano je smanjenje libida, zatim insomnija, glavobolja i poremećaji sna. Nastanak ozbiljnih poremećaja poput hepatitisa i ciroze je niža od 3%.

Amiodaron može uzrokovati poremećaje funkcije štitne žlezde. Hipertireoidizam je registrovan kod 1% do 23%, a hipotireoidizam kod 1% do 32% pacijenata. Retko se javljaju hiperglikemija, hiponatremija a uočene su i promene u nivou holesterola i triglicerida. U gastrointestinalnom sistemu, najčešći su mučnina i povraćanje, dok su zatvor i anoreksija ređi.

Kada je reč o genitourinarnom sistemu, retko nastaje reverzibilna seksualna disfunkcija.

Retko nastaju i trombocitopenija, aplastična anemija, poremećaj agregacije trombocita, hemolitička anemija, pojava granuloma koštane srži…

Oko 15 posto pacijenata oseti promene na koži i ima alergijske reakcije.

Interakcije sa drugim lekovima ili drugi vidovi interakcija

Amiodaron ne treba koristiti sa drugim lekovima koji produžuju QT interval, jer to može rezultirati pojavom ozbiljnih aritmija. Kontraindikovana je paralelna upotreba još sa cisapridom, pimozidom i grepafloksacinom, ne preporučuje se kombinovanje sa dofetilidom, halofantrinom, ibutilidom, sa meksiletinom, dolasetronom, gatifloksacinom i levofloksacinom ili se preporučuje uz oprez.

Upotreba sa beta blokatorima i inhibitorima kalcijumovih kanala može rezultirati pojavom simptomatske bradikardije, AV bloka i sinusnog aresta. Istovremena primena sa kumarinskim antikoagulansima može da rezultira mogućim antikoagulantnim efektom.

Takodje, upotreba antiretrovirusnih lekova može uvećati serumsku koncentraciju amiodarona. Istovremena primena sa ritonavirom i nelfinavirom je takodje kontraindikovana. Zajedno sa antiaritmicima ovaj lek može rezultirati pojavom aritmija.

Interakcija sa opštim anesteticima može rezultirati razvojem bradikardije ,hipotenzijom, smetnjama provođenja i smanjenjem udarnog volumena srca. Postoji i povećan rizik od pojave miopatije pri primeni sa simvastatinom.

Kod pacijenata koji su lečeni amiodaronom se posle uvođenja fentanila mogu se razviti kardiovaskularne komplikacije. Amiodaron može uticati na funkcionalne testove štitne žlezde.

Alkohol se ne preporučuje posebno u većim količinama tokom terapije ovim lekom.

Mere opreza u korišćenju leka

Pre po

etka lečenja amiodaronom, treba uraditi fizikalni pregled, ispitivanje hepatičkih enzima, funkcionalno ispitivanje pluća i RTG snimak, što treba da se ponavlja na 3 do 6 meseci tokom primene leka.

Amiodaron može izazvati ozbiljno pogoršanje postojeće aritmije, naročito u slučaju kada se koristi sa drugim antiaritmicima.

Preporučuju se i oftalmološki pregledi pre tretmana a zatim na svakih 6 meseci.

Preporučuje se još i praćenje vrednosti serumskog kreatinina i uree.

Mogući su poremećaji funkcije štitne žlezde pa je poželjno praćenje nivoa T4, T3 i TSH.

Tokom primene leka treba izbegavati sunčanje i upotrebljavati zaštitna sredstva.

Trudnoća i dojenje

Amiodaron je kontraindikovan u trudnoći osim u slučaju da je ugrožen život pacijentkinje. Takodje, Amiodaron se ne koristi za vreme dojenja. Ako planirate trudnoću treba voditi računa o dugom eliminacionom vremenu leka.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta prilikom upotrebe Amiodarona

Amiodaron može imati uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta. Pošto može da izazove jaku hipotenziju ne preporučuje se upravljanje mašinama i vozilima tokom primene leka.

Lek se izdaje isključivo na lekarski recept.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.