Amaryl, lek za šećernu bolest

0

Amaryl tablete kao aktivnu komponentu sadrže glimepirid.

Lek Amaryl se koristi kod lečenja dijabetes mellitusa, nezavisno od insulina, onda kada se nivo glukoze u krvi ne može dostatno kontrolisati samo dijetom, vežbanjem ili smanjenjem telesne težine. Amaryl se, takođe, može uzimati u kombinaciji s oralnim antidijabetikom koji sadrži metformin ili s insulinom.

Amaryl nije odgovarajući lek za lečenje dijabetesa zavisnog od insulina (tip I) (npr. za lečenje dijabetesa s ketoacidozom u anamnezi), dijabetičke ketoacidoze ili dijabetičke pretkome ili kome.

Doziranje i dejstvo

Za uspešno lečenje dijabetesa važno je regulisati ishranu, baviti se određenom fizičkom aktivnošću i redovno meriti nivo šećera u krvi i mokraći. Tablete ili insulin ne mogu kompenzovatii preterani nivo šećera u krvi ako se pacijenti ne drže odgovorno dijete.

Doza se određuje prema rezultatima merenja glukoze u krvi i u mokraći.

Obično je početna doza 1 mg glimepirida dnevno. Ako se za šećer postigne zadovoljavajuća kontrola njegove količine, ta doza bi trebalo da se održi.

Amaryl tablete

Ako se ne postigne željena količina šećera u krvi, dozu treba postepeno, u intervalima od jedne do dve nedelje, povećavati na 2 mg, 3 mg ili 4 mg dnevno.

Doza koja je veća od 4 mg dnevno daće bolje rezultate samo u nužnim slučajevima. Maksimalna preporučena doza je 6 mg glimepirida dnevno.

Kod pacijenata koji nisu odgovarajuće kontrolisani maksimalnom dozom metformina, može se započeti paralelna terapija ovim lekom.

U tim slučajevima doza metformina se ne menja, a terapija glimepiridom počinje malom dozom koja se onda menja do maksimalne dnevne doze, zavisno od željene količine šećera u krvi. Kombinovanu terapiju treba početi uz strogi medicinski nadzor.

Prema potrebi, može se započeti, istovremeno lečenje insulinom. Doza glimepirida ostaje ista, uvodi se terapija insulinom u niskoj dozi koja se odredjuje prema željenoj koncentraciji šećera u krvi. Kombinovana terapija se počinje uz strog nadzor lekara.

Preporučuje se da se dnevna doza leka uzima neposredno pre ili za vreme doručka ili ručka (glavnog obroka). Tablete se gutaju nesažvakane s dosta tečnosti.

Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu u odredjeno vreme, nemojte grešku ispravljati naknadnim uzimanjem veće ili duple doze.

Medjutim, ako pacijent razvije hipoglikemijsku reakciju na 1 mg glimepirida dnevno, to znači da se bolest može kontrolisati jedino dijetom.

Tokom lečenja, kao posledica poboljšanja kontrole dijabetesa, potrebe za glimepiridom se mogu smanjiti. Zato je tada potrebno pravovremeno smanjiti dozu ili prekinuti terapiju. Ako dođe do promene telesne težine, načina života ili ako se pojave neki drugi faktori koji mogu povećati rizik od nastanka hipo- ili hiperglikemije, takođe je potrebno regulisati dozu.

Kontraindikacije

Nemojte uzimati Amaryl u sledećim slučajevima: dijabetes zavisan od insulina, dijabetička koma, ketoacidoza, teški poremećaji funkcije jetre ili bubrega, preosetljivost na glimepirid, ostale derivate sulfonilureje, ostale sulfonamide ili pomoćne supstance u tableti.

U slučaju teških poremećaja funkcije jetre ili bubrega treba preći na insulin. Amaryl je kontraindikovan takodje i u trudnoći i tokom dojenja.

Pošto se Amaryl mora uzeti neposredno pre ili za vreme obroka, ako se obroci ne uzimaju na vreme ili se preskaču, Amaryl može izazvati hipoglikemiju. Simptomi hipoglikemije su: glavobolja, jaka glad, mučnina, povraćanje, umor, pospanost, poremećaj spavanja, nemir, agresivnost, oslabljena koncentracija, budnost i oslabljeno vreme reagovanja, depresija, konfuzija, vizualni i govorni poremećaji, afazija, tremor, pareza, senzorni poremećaji, vrtoglavica, gubitak samokontrole, delirijum, cerebralna konvulzija, pospanost i gubitak svesti uključujući komu, plitko disanje i bradikardiju.

Mogu se javiti još i znaci adrenergične protivregulacije kao što znojenje, lepljiva koža, anksioznost, tahikardija, hipertenzija, palpitacije, angina pektoris i srčane aritmije.

Faktori koji mogu da podstaknu hipoglikemiju su: nespremnost pacijenta da saradjuje, neuhranjenost, neredovni obroci ili njihovo isključivanje, promene u dijeti, neravnoteža između fizičke aktivnosti i unosa ugljienih hidrata, preskakanje obroka i alkohol, poremećena funkcija bubrega i jetre, predoziranje Amarylom.

Tokom terapije Amarylom treba redovno kontrolisati nivo glukoze u krvi i mokraći. Dodatno se preporučuje određivanje udela glikolizovanog hemoglobina.

Takodje, tokom lečenja Amarylom treba redovno kontrolisati hematološke parametre i parametre jetre.

Amaryl i interakcija sa drugim lekovima

Do pojačanog ili oslabljenog dejstva u snižavanju glukoze, a u nekim slu

ajevima i do hipoglikemije, može doći ako se uzimaju neki lekovi. Zato se obavezno o tome konsultujte sa lekarom i obavestite ga ako paralelno uzimate još koje lekove.

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagovanja može biti oslabljena kao rezultat delovanja leka pa zbog toga, preduzmite mere opreza u odnosu na to kako ovaj lek deluje na Vas.

U razgovoru sa doktorom, saznaćete kolike su mere opreza konkretno za Vas preporučljive i u kojim situacijama, posebno ako rukujete mašinama ili upravljate vozilima.

Nuspojave i neželjena dejstva

Moguće nuspojave su: poremećaji imunolog sistema, vrlo retko blage alergijske reakcije se mogu razviti kod teške reakcije udružene sa dispneom i padom krvnog pritiska, alergijski vaskulitis, zatim je moguća udružena preosetljivost na sulfonilurejame, sulfonamide ili slične materije.

Medju neželjenim efektima su i poremećaji krvnog i limfnog sistema, promene u krvnoj slici, anemija, leukopenija, zatim poremećaji metabolizma i prehrane.

Kao posledica učinka Amaryla retko se može javiti hipoglikemija. Moguće su i prolazne smetnje vida, probavni poremećaji, mučnina, povraćanje, osećaj pritiska ili nadutosti, bolovi u stomaku, proliv…

Medju nuspojavama je i povišenje nivoa jetrenih enzima, retko se može javiti oštećenje jetre, zatim reakcije preosetljivosti na koži poput pečenja, osipa i urtikarije. U vrlo retkim slučajevima moguća je preosetljivost na svetlost i sniženje koncentracije natrijuma u serumu.

U slučaju predoziranja, preporučuje se obavezan bolnički pregled, jer predoziranost ovim lekom može da uključuje teške simptome.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.